Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 10-10-2020, 07:57
ΠΡΟΣΩΠΑ & ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Ένας μικρός, αλλά πολυσύχναστος δρόμος στα Γιάννενα, στα Πλατανάκια, φέρει το όνομα ενός μέλους της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Νικόλαος Πατσιμάδης, εξ Ιωαννίνων, έμπορος στη Μόσχα, ήταν ένας από τους επιφανέστερους Φιλικούς και, σύμφωνα με τον Στ. Μπέτη, «μετέχων μεταξύ των αρχηγών την πέμπτη σειρά».

Ο μεγαλέμπορος Νικόλαος Μιχαήλ Πατσιμάδης ήταν συγγενής των Ζωσιμάδων από τη μητέρα τους. Σύμφωνα με τον Μπέτη, στρατολογήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Ν. Γαλάτη ή από τον Ξάνθο, το 1816.

Ο Πατσιμάδης αντιστοιχούσε στα γράμματα «ΑΞ», τα αρχικά του ψευδώνυμου «Αναστάσιος Ξενοφωντίδης» ή και «Ξενίδης», το οποίο χρησιμοποιούσε στην αλληλογραφία του.

Αν σας αρέσει ο Τύπος, μπορείτε να τον στηρίξετε με μια συνδρομή εδώ:

Επίσης, είναι το μέλος πίσω από τη λέξη «Συντείνων» στο «μετωνυμικό λεξικό» της Φιλικής Εταιρείας.

Ο Πατσιμάδης παρέμεινε ενεργό μέλος της Φιλικής Εταιρείας μέχρι το 1820, ενώ σύμφωνα με τον Μπέτη, παρέμεινε «κοντά στην Επανάσταση».

Ακολούθως, διορίστηκε πρόξενος του Ελληνικού Βασιλείου στη Μόσχα και υπήρξε ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά:

«Αποκαθιστώ γενικούς Επιτρόπους μου και πληρεξουσίους διοικητάς της παρούσης μου διαθήκης, και μόνους αυτής εκπληρωτάς, τους προσφιλεστάτους μοι φίλους, ευρισκόμενους εις Μόσχαν (…) τον Ευγενέστατον Κύριον Νικόλαον Μιχαήλ Πατσιμάδην, διωρισμένος εις Μόσχαν Πρόξενον παρά του Βασιλέως της Ελλάδος»

Πηγές:

Μπέτης, Στ. Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο πρώτος της Εταιρείας των Φιλικών, Ηπειρωτική Εστία, Δεκέμβριος 1961, Ιωάννινα

Ζωσιμάς, Ν., Διαθήκη του αοιδίμου Νικολάου Π. Ζωσιμά, Ευγενούς Γραικού και Ιππότου του Τάγματος του Σωτήρος, Εστία, 1913, Αθήνα

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus