δεη πισω tc1
ΕΛΛΑΔΑ

Νόμος-πλαίσιο άρσης αποκλεισμών των ΑμεΑ

Εικόνα του άρθρου Νόμος-πλαίσιο άρσης αποκλεισμών των ΑμεΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/12/2016, 20:40
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσκληση προς τους πολίτες και τους φορείς να πάρουν μέρος στη δημόσια ηλεκτρονική προδιαβούλευση στη στη διεύθυνση: http://opengov.diavgeia.gov.gr/ για να διατυπώσουν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις προκειμένου η κυβέρνηση να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων, που στόχο έχουν την αναμόρφωση της. νομοθεσίας για την Αναπηρία, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

Με το νόμο-πλαίσιο η κυβέρνηση επιδιώκει την άρση των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης και των αποκλεισμών των ανθρώπων με αναπηρία, από τους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας, του πολιτισμού και από την εν γένει πρόσβαση και συμμετοχή τους στην καθημερινότητα.

Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου 2017 και πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3