ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέοι κανόνες για τη μείωση της ρύπανσης από φορτηγά και λεωφορεία

Εικόνα του άρθρου Νέοι κανόνες για τη μείωση της ρύπανσης από φορτηγά και λεωφορεία
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/04/2024, 11:46
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tα νέα μέτρα για την ενίσχυση των στόχων μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 341 ψήφους υπέρ, 268 κατά και 14 αποχές.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μεγάλα φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών οχημάτων, όπως απορριμματοφόρα, ανατρεπόμενα οχήματα ή αναμεικτήρες σκυροδέματος) και λεωφορεία θα πρέπει να μειωθούν κατά 45% για το διάστημα 2030-2034, 65% για το 2035-2039 και 90% από το 2040 και έπειτα.

Μέχρι το 2030, τα νέα αστικά λεωφορεία θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά 90% και να μετατραπούν σε οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2035. Τίθενται επίσης στόχοι μείωσης των εκπομπών για τα ρυμουλκούμενα (7,5%) και τα ημιρυμουλκούμενα (10%), από το 2030.

Η νέα δέσμη μέτρων απαιτεί από την Επιτροπή να προβεί σε λεπτομερή επανεξέταση της αποτελεσματικότητας και του αντικτύπου των νέων κανόνων έως το 2027. 

Η επανεξέταση θα πρέπει να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, κατά πόσον πρέπει να εφαρμοστούν οι κανόνες και στα μικρά φορτηγά, τη μεθοδολογία για την καταχώριση βαρέων επαγγελματικών οχημάτων που λειτουργούν αποκλειστικά με καύσιμα ουδέτερα από διοξείδιο του άνθρακα και τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει ένας διορθωτικός συντελεστής άνθρακα στη μετάβαση προς τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Το Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία πριν τεθεί σε ισχύ.

Τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα ευθύνονται για περισσότερο από το 25% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 6% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε τον Φεβρουάριο του 2023, η μείωση αυτών των εκπομπών θα συμβάλλει καθοριστικά στους ευρωπαϊκούς στόχους για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και μείωση της ζήτησης για εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back