Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 24-10-2019, 15:42
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων με διοικητή τον Ευάγγελο Καρβούνη έρχεται να υιοθετήσει τη μέθοδο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για το έργο της κατασκευής νέου κυλικείου και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 800.000 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα χρηματοδοτήσει το έργο με αντάλλαγμα τη λειτουργία της επένδυσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα υπάρχουν ετήσιο τίμημα σε ποσοστό επί των ακαθαρίστων ετήσιων εσόδων του κυλικείου, ελάχιστο εγγυημένο μηνιαίο τίμημα και αρχικό τίμημα με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. Οι ακριβείς παράμετροι της διακήρυξης απορρέουν από την οικονομοτεχνική μελέτη του νέου κυλικείου, η οποία έχει ολοκληρωθεί από εξωτερικό συνεργάτη-οικονομολόγο. 

«Ο θεσμός της παραχώρησης εκμετάλλευσης αποτελεί υποσύνολο του εννοιολογικά και πρακτικά ευρύτερου θεσμού των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Αντίστοιχος διαγωνισμός με βάση το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, του Ν. 4413/2016, δεν έχει ξαναγίνει σε δημόσιο νοσοκομείο πανελλαδικά» τονίζει ο κ. Καρβούνης σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το έργο θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την κατασκευή του κτιρίου του νέου κυλικείου και η δεύτερη την καθαίρεση του παλιού κυλικείου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή νέου θυρωρείου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας για χρήση διαφυγής σε έκτακτο περιστατικό, την κατεδάφιση των οικίσκων που βρίσκονται στην είσοδο του νοσοκομείου.

Η διοίκηση του νοσοκομείου αναφέρει τέλος ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νοσοκομείου είχαν κάνει τις προμελέτες για το νέο κυλικείο από το 2011, αλλά είχαν μείνει στα συρτάρια για χρόνια. 

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα