Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 7-06-2022, 08:44
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ενώ η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δείχνει ανυποχώρητη στο νέο (τον πολλοστό το τελευταίο διάστημα) νόμο-πλαίσιο για τα πανεπιστήμια, δίνοντας ωστόσο μια βδομάδα παράταση στην δημόσια διαβούλευση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δηλώνει αντίθετο στη νομοθετική διάταξη.

Η σύγκλητος στην τελευταία της συνεδρίαση για το νόμο «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» όπως… ευφάνταστα τιτλοφορείται, τονίζει ότι «πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προτάσσει τις επιταγές της αγοράς στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δομή, τη φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ελληνικών Α.Ε.Ι»

Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής::

  • Το σχέδιο αποδεικνύεται «μοναδικά συγκεντρωτικό» στο  διεθνές ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Σχεδόν όλες οι διαδικασίες ανάδειξης των  οργάνων διοίκησης με εκλογές καταργούνται, περιστέλλεται η δημοκρατική  λειτουργία των Πανεπιστημίων, καλλιεργείται η συναλλαγή στον τρόπο  εκλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και στην επιλογή  του Πρύτανη και Κοσμητόρων· και αίρεται η νομιμοποίηση των μονοπρόσωπων  οργάνων από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Ταυτόχρονα, συγκεντρώνονται  σημαντικότατες αρμοδιότητες στο Συμβούλιο Διοίκησης εις βάρος της  Συγκλήτου, με αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο να λειτουργεί πλέον ερήμην της  ακαδημαϊκής κοινότητας.
  • Η απελευθέρωση των αμοιβών των ΔΕΠ από  τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και άλλα έργα, σε συνδυασμό με  την αύξηση των ημερών απουσίας από 60 σε 100 ημέρες από τις υποχρεώσεις  στο Πανεπιστήμιο (1/3 του χρόνου), θα καταστήσει το εκπαιδευτικό έργο  στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών πάρεργο και θα υποβαθμίσει την  ποιότητα των σπουδών.
  • Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την  υποβάθμιση των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, την αναγνώριση  των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ιδιωτικών Κολλεγίων, τη μείωση των  εισακτέων στα Τμήματα και την εφαρμογή της ΕΒΕ, το ελληνικό Πανεπιστήμιο  κατεδαφίζεται εκ θεμελίων.


Η σύγκλητος ζητάει την απόσυρση του νόμου και:

  1. Την επαναφορά όλων των αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου που αναφέρονται σε ακαδημαϊκά θέματα, την οικονομική διαχείριση, τις διοικητικές λειτουργίες και τις στρατηγικές ανάπτυξης των Ιδρυμάτων.
  2. Την ακύρωση όλων των διατάξεων που καταργούν την εκλογή των Πρυτανικών Αρχών και Κοσμητόρων από την ακαδημαϊκή κοινότητα.
  3. Την κατάργηση όλων των διοικητικών αρμοδιοτήτων που αποδίδονται στο Συμβούλιο Διοίκησης, προτείνοντας η λειτουργία του να έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα, με κύρια εστίαση σε ζητήματα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
  4. Την ακύρωση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας που επιβάλει το σχέδιο νόμου με την πολυδιάσπαση των προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο.
  5. Τη διατήρηση της μονιμότητας στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, η οποία, εάν καταργηθεί, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα επί της αρχής, σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, η μεγάλη ποικιλία διδασκόντων μακριά από το πρότυπο του αφοσιωμένου πανεπιστημιακού δασκάλου εγείρει τόσο ακαδημαϊκά ζητήματα όσο και ζητήματα διοίκησης, που υπονομεύουν το πρόταγμα της εκπαίδευσης ως δημόσιο αγαθό.
Pindos 60 xronia
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ηρων back