ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική Ιωαννίνων: Αιτήσεις και προθεσμίες

Εικόνα του άρθρου Μεταπτυχιακά στην Πληροφορική Ιωαννίνων: Αιτήσεις και προθεσμίες
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 02/11/2022, 13:32
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει ξανά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του (Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων, Προηγμένα Υπολογιστικά Συστήματα) με προθεσμία υποβολής μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2022.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι τμημάτων πολυτεχνικών σχολών, πτυχιούχοι τμημάτων Πληροφορικής, σχολών Θετικών Επιστημών, σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων εντός και εκτός Ελλάδας, Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα πανεπιστήμια, καθώς και τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από την 1η μέχρι και τις 21 Νοεμβρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 1 - 2 Δεκεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν και για τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην σχετική ιστοσελίδα της προκήρυξης.

Τα ονόματα των επιτυχόντων-ουσών θα ανακοινωθούν εντός του Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του τμήματος (τηλ: 26510 - 07458 και 07213, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του τμήματος ( http://www.cse.uoi.gr)

                                 

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back