ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Κοινωνικά φροντιστήρια από την Περιφέρεια Ηπείρου

Εικόνα του άρθρου Κοινωνικά φροντιστήρια από την Περιφέρεια Ηπείρου
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 22/09/2023, 16:17
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Περιφέρεια Ηπείρου με τη συμμετοχή της Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων, διοργανώνει και φέτος πρόγραμμα των Κοινωνικών Φροντιστηρίων, για τους κατοίκους των Δήμων της περιφερειακής ενότητας. Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου για μαθήματα που διδάσκονται σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που φοιτούν σε δημόσια σχολεία του Νομού και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες.  Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν  οι δικαιούχοι είναι τα παρακάτω  : 

1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα.  

2. Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής .

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2023 (οικονομικού  έτους 2022) ή φωτοτυπία  φορολογικής δήλωσης 2023  που παρελήφθη από την  Δ.Ο.Υ  ή εκτύπωση μέσω ΑΑΔΕ  .

5. Φωτοτυπία  του τελευταίου Ε9.

  Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι:

- Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω.

- Φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων .

-Βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας

-Φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ..

Το σχετικό έντυπο αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης θα υπάρχει στο αρμόδιο γραφείο της Περιφέρειας. Τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται από την Δευτέρα 25/09/2023 έως και την Παρασκευή 06/10/2023 κατά τις ώρες 09:00 – 13:00  στο 128 γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ηπείρου, στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3 dodoni back