Λυκ πίσω
ΗΠΕΙΡΟΣ

Καλοκαίρι 2021: Το «σκορ» του τουρισμού στην Ήπειρο

Εικόνα του άρθρου Καλοκαίρι 2021: Το «σκορ»  του  τουρισμού στην Ήπειρο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Τσαντίκος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/11/2021, 17:09
ΗΠΕΙΡΟΣ

Οι τρεις κρίσιμοι  καλοκαιρινοί μήνες , το τρίτο τρίμηνο  του 2021 κύλησε καλά  από οικονομικής άποψης για την Ήπειρο. Τόσο τα καταλύματα, όσο και η εστίαση, παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το καλοκαίρι του 2020. Αναλυτικά, τα στοιχεία για  τα καταλύματα δείχνουν τα εξής,  σε επίπεδο  Γ’ τριμήνου αλλά και σε σύγκριση Αυγούστου-Σεπτεμβρίου με τους αντίστοιχους περσινούς μήνες.  Είναι  ορατό ότι τη μερίδα του λεόντος παίρνουν τα παράλια  και ότι ο στόχος «τουρισμού 4 εποχών»  θέλει πολλή δουλειά ακόμα, για την Ήπειρο.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάσταση έχει ως εξής:

Πίνακας 1: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στον κλάδο των καταλυμάτων (στον κάτω πίνακα οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε ευρώ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)
Β’ Τρίμηνο
2020
Γ’ Τρίμηνο
2020
Β’ Τρίμηνο
2021
Γ’ Τρίμηνο
2021
Β’ Τρίμηνο
2021/2020
Γ’ Τρίμηνο
2021/2020
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
827.379
4.742.838
3.877.128
9.080.089
368,6
91,4
ΑΡΤΑΣ
182.478
672.216
334.112
939.873
83,1
39,8
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
563.416
5.365.542
1.483.883
9.476.775
163,4
76,6
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
809.727
11.560.223
2.401.032
21.168.531
196,5
83,1


ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε ευρώ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)


Αύγουστος
2020
Σεπτέμβριος
2020
Αύγουστος
2021
Σεπτέμβριος
2021
Αύγουστος
2021/2020
Σεπτέμβριος
2021/2020


ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1.214.245
961.747
2.528.065
1.889.423
108,2
96,5


ΑΡΤΑΣ
220.725
121.133
320.877
145.965
45,4
20,5


ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1.462.783
754.775
2.393.044
1.222.221
63,6
61,9


ΠΡΕΒΕΖΑΣ
3.094.421
1.291.491
4.586.728
2.498.566
48,2
93,5
 

Σε ό,τι αφορά πάντως τα πανελλαδικά μεγέθη, η Ήπειρος στον τουρισμό αντιπροσωπεύει ακόμα ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών στον κλάδο, σε όλη τη χώρα. Αντίθετα, είναι πιο «ορατή» στην εστίαση, ειδικά ο νομός Ιωαννίνων. Παρόλα αυτά, η αύξηση που σημειώθηκε στο νομό, ήταν από τις μικρότερες στη χώρα.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 3.612.942.597 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 125,9% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 1.599.439.486 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2020 μεγαλύτερη από 1,0% η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2020 παρατηρήθηκε στην στη Μύκονο (244,2%) και η μικρότερη αύξηση (63,8%) στην Αττική.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης, ο κύκλος εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 2.313.310.051 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 1.694.943.977 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση εντοπίζεται στη Σαντορίνη (145,3%) και η μικρότερη (4,7%) στην Εύβοια, φαινόμενο που εξηγείται και λόγω των καλοκαιρινών καταστροφών.

Στις επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Σεπτέμβριο 2021 ανήλθε σε 162.660.345 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 42,5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2020, όπου είχε ανέλθει σε 114.154.819 ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση τον Σεπτέμβριο 2021 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2020 παρατηρήθηκε στην Σαντορίνη (201,2%) και η μικρότερη αύξηση (12,3%) στα Ιωάννινα, ενώ μείωση καταγράφηκε στην Εύβοια.

Πίνακας 2: Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων στην εστίαση (στον κάτω πίνακα οι επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία):


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε ευρώ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

Β’ Τρίμηνο
2020
Γ’ Τρίμηνο
2020
Β’ Τρίμηνο
2021
Γ’ Τρίμηνο
2021
Β’ Τρίμηνο
2021/2020
Γ’ Τρίμηνο
2021/2020

ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
8.217.471
19.668.160
14.520.158
24.072.604
76,7
22,4

ΑΡΤΑΣ
2.261.434
5.070.172
3.609.752
5.521.987
59,6
8,9

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
1.907.728
9.285.428
3.607.254
13.031.141
89,1
40,3

ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2.345.258
15.703.737
4.613.583
21.088.066
96,7
34,3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε ευρώ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)
Αύγουστος
2020
Σεπτέμβριος
2020
Αύγουστος
2021
Σεπτέμβριος
2021
Αύγουστος
2021/2020
Σεπτέμβριος
2021/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
677.405
584.683
826.980
656.778
22,1
12,3
ΑΡΤΑΣ
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
(***)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
99.470
61.893
116.318
84.663
16,9
36,8
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
644.784
304.265
800.170
403.342
24,1
32,6ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back