Λυκ πίσω
ΗΠΕΙΡΟΣ

Πόσος κόσμος εργάζεται σε εστίαση-καταλύματα, στην Ήπειρο

Εικόνα του άρθρου Πόσος κόσμος εργάζεται σε εστίαση-καταλύματα, στην Ήπειρο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/07/2021, 16:54
ΗΠΕΙΡΟΣ

Το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ, στους τομείς των καταλυμάτων και της εστίασης, εργάζονταν 10.591 άτομα. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 10,1% των απασχολούμενων στην Ήπειρο.

Πιο αναλυτικά, στα καταλύματα εργάζονταν 1.357 άτομα και στην εστίαση 7.512.

Η Ήπειρος παραμένει σε χαμηλή σχετικά θέση, στους δύο κλάδους, πράγμα λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι διαθέτει το μικρότερο διαθέσιμο εργατικό δυναμικό σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της, στη χώρα.

Τα ενδιαφέροντα της έρευνας συνεχίζονται: Το ποσοστό των εργαζόμενων σε καταλύματα-εστίαση στην Ήπειρο, είναι το 3,2% του συνολικού αριθμού ανθρώπων που εργάζονται στους συγκεκριμένους τομείς, στη χώρα.

Διακρίνεται σε 1,9% της Περιφέρειας στα καταλύματα και 1,2% στο συνολικό ποσοστό. Κοινώς, η συμβολή είναι πολύ μικρή.

Στην εστίαση είναι σαφώς μεγαλύτερη: 3,5% στην Περιφέρεια και 8,8% στο γενικό ποσοστό.

Σε βάθος δεκαετίας ο αριθμός των απασχολούμενων στην Περιφέρεια Ηπείρου έχει μειωθεί κατά 11% περίπου, σε όλους τους κλάδους.

Στα καταλύματα, από 1.915 άτομα το 2011, έφτασε τα 1.357 πέρυσι. Ωστόσο, το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω πανδημίας. Το 2018 ο αριθμός είχε φτάσει το υψηλότερο σημείο του, 2.754  άτομα συνολικά.

Στη δε εστίαση, από τα 7.813 άτομα το 2011, ο αριθμός εκτοξεύτηκε στα 11.697 το 2018 και έπεσε στα 9.594 πέρυσι. Μεταξύ 2011 και 2018, ο αριθμός εργαζόμενων στην εστίαση, αυξήθηκε κατά το ένα τρίτο, περίπου.

Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα:

  • Οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολούμενων στα καταλύματα και την εστίαση είναι 30-44 ετών και 45-64, αντιπροσωπεύοντας το 69,9% των απασχολούμενων.
  • Από το 2011 έως το 2020 το ποσοστό των απασχολούμενων στις ηλικίες 15-24 (Q3από 10,3% σε 12,8%), 25-29 (Q3 από 14,5% σε 15,5%) και 45-64 ετών (Q3 από 30,5% σε 34,6%) αυξάνεται, επιβεβαιώνοντας ότι τα καταλύματα και η εστίαση προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
  • Η πλειονότητα των απασχολούμενων τόσο στα καταλύματα και την εστίαση όσο και στους λοιπούς κλάδους είναι άνδρες. Παρόλα αυτά το ποσοστό των γυναικών στα καταλύματα και την εστίαση (Q3 2020: 47,0%) είναι συγκριτικά υψηλότερο των λοιπών κλάδων (Q3 2020: 41,7%) .
  • Η πορεία αποκλιμάκωσης της ανασφάλιστης εργασίας την περίοδο 2011-2019 ανακόπηκε το 2020: το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας αυξήθηκε από 1,5% σε 2,8% στα καταλύματα και από 4,3% σε 5,4% στην εστίαση, από 2,4% σε 2,8% στους Λοιπούς Κλάδους και από 2,5% σε 3,0% συνολικά. Το 2020, οι ανασφάλιστοι στα καταλύματα αντιπροσώπευαν το 1,7% (1,9 χιλ.) του συνόλου, στην εστίαση το 12,6% (14,7 χιλ.) και στους Λοιπούς Κλάδους το 85,8% (100,2 χιλ.).

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΔ της ΕΛΣΤΑΤ και των αντίστοιχων της Eurostat η μερική απασχόληση στα Καταλύματα και την Εστίαση για το 2020στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 18,6% της συνολικής απασχόλησης στον κλάδο, έναντι 29,5% στην ΕΕ των 27.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3