Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 19-03-2018, 15:36
ΗΠΕΙΡΟΣ

Στις 13 και 14 Μαρτίου ο Δήμος Ηγουμενίτσας φιλοξένησε εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Προώθηση των πολυτροπικών (επιβατικών) μεταφορών και αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου» (Inter-Connect), στο οποίο είναι επικεφαλής εταίρος. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν όλοι οι εταίροι του έργου και ο Δήμος Ηγουμενίτσας παρουσίασε μια γενική εικόνα των στόχων του έργου και του σχεδίου εργασίας. Παρείχε στους συμμετέχοντες στοιχεία σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν και τις διαδικασίες υποβολής των εκθέσεων αναφοράς για κάθε περίοδο από κάθε εταίρο. Έγιναν τρεις ειδικές τεχνικές συνεδρίες,  για τους κύριους αναμενόμενους στόχους του έργου:

Ο Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Αστικής Περιφέρειας της Λιουμπλιάνα (RDA LUR) επικεντρώθηκε στην κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων γνώσεων στις διατροπικές μεταφορές επιβατών και στη χρήση των σιδηροδρόμων (από έγγραφα και στρατηγικές πολιτικής καθώς και από προηγούμενες βέλτιστες πρακτικές) ως βάση για την ανάπτυξη της νέας ανάλυσης στο έργο INTER-CONNECT .

Το Ινστιτούτο Μεταφορών και Logistics (ITL) ανέδειξε τον θεμελιώδη ρόλο που θα διαδραματίσουν οι 8 περιπτωσιολογικές αναλύσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου INTER-CONNECT, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη κατανόηση της περιοχής ADRION από πλευράς αναγκών, προκλήσεων και δυνατοτήτων για την προώθηση της διατροπικότητας των επιβατών.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ - ΕΚΕΤΑ) παρουσίασε τον χάρτη για τις συνδυασμένες μεταφορές επιβατών που θα καθοριστεί με βάση τια αναλύσεις που θα προκύψουν στο πλαίσιο του έργου. Με βάση τις εμπειρίες που θα αποκτηθούν κατά την υλοποίηση του έργου INTER-CONNECT, η στρατηγική που θα δημιουργηθεί για την περιοχή ADRION θα παράσχει συμβολή στις μελλοντικές πολιτικές, γενικεύοντας και μεταφράζοντας τα αποτελέσματα του έργου σε μελλοντικές δημόσιες και ιδιωτικές δράσεις για την προώθηση διατροπικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία (CEI), υπεύθυνη για τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης, έδωσε μια επισκόπηση των προγραμματισμένων δράσεων που θα εφαρμοστούν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου και τόνισε τη σημασία της αποτελεσματικής συμμετοχής συγκεκριμένων φορέων στην υλοποίηση του έργου INTER-CONNECT.

Η επόμενη συνάντηση προβλέπεται να γίνει στη Μπολόνια τον Ιούνιο του 2018.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa