Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 15-07-2021, 10:27
ΤΥΠΟΣ TV


H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία για την υγεία των παιδιών ηλικίας 2 έως και 14 ετών. Τα στοιχεία προέρχονται από την Έρευνα Υγείας, Έτους 2019 και συγκεκριμένα από ξεχωριστό θεματικό ερωτηματολόγιο με τίτλο ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, που εφαρμόστηκε πιλοτικά. 

Η Έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 8.125 ιδιωτικών νοικοκυριών και σε ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ το θεματικό ερωτηματολόγιο για την υγεία των παιδιών συμπληρώθηκε για 1334 παιδιά ηλικίας 2 Έως 14 ετών. 

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Η γενική κατάσταση υγείας για τα παιδιά ηλικίας 2 Έως 14 ετών δηλώνεται από τους γονείς / κηδεμόνες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, τo 12,6% του εκτιμώμενου πληθυσμού της Χώρας είναι παιδιά ηλικίας 2 Έως 14 ετών. 

 • Το 98,1% των παιδιών έχει πολύ καλή ή καλή υγεία, το 1,4% μέτρια υγεία και το 0,5% κακή ή πολύ κακή υγεία 
 • 6,7% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών, κατά δήλωση των γονέων / κηδεμόνων τους, Έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση. Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερους από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή.
 • 2,2% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών, κατά δήλωση των γονέων / κηδεμόνων τους, Έχουν περιορίσει, για λόγους υγείας και για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο, κάποιες από τις συνήθεις για παιδιά της ηλικίας τους δραστηριότητες

ΙΙ. ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ1 ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Η Έρευνα καταγράφει τον επιπολασμό κάποιων χρόνιων νοσημάτων – παθήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν τη διενέργεια της Έρευνας. Πάσχοντες, σύμφωνα με την Έρευνα, θεωρούνται όσοι κατά την ημέρα διενέργειας της Έρευνας Έπασχαν, αλλά και όσοι νόσησαν κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη διενέργεια της Έρευνας και την ημέρα διενέργειας η πάθηση ήταν σε ύφεση, είτε διότι τη συγκεκριμένη εποχή η πάθηση δεν είναι σε Έξαρση είτε λόγω θεραπείας. 

Για τα παιδιά ηλικίας 2 Έως και 14 ετών, από τον γονέα/κηδεμόνα τους αναφέρθηκε: 

 • άσθμα για το 1,6%
 • Αυτισμός για το 0,8%
 • Μεσογειακή αναιμία για το 0,4%
 • Σακχαρώδης διαβήτης για το 0,4%
 • Νεοπλασματικό νόσημα για το 0,3%
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας για το 0,3%
 • Επιληψία για το 0,2%
 • Κατάθλιψη για το 0,2%
 • Παραπληγία ή τετραπληγία για το 0,2%
 • Κυστική ίνωση για το 0,1%

ΙIΙ. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΠΛΑΣΗ 

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) θεωρείται ως ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για τη μέτρηση της παχυσαρκίας του πληθυσμού. Είναι Ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του και υπολογίζεται διαιρώντας το βάρος (σε κιλά) με το τετράγωνο του ύψους (σε μέτρα). 

Για τα παιδιά ηλικίας 2 Έως 14 ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO Child Growth Standards) τα όρια για να θεωρηθεί Ένα παιδί ελλιποβαρές, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρο ή παχύσαρκο, είναι διαφορετικά ανά ηλικία και ανά φύλο. 

Στο σύνολο των παιδιών ηλικίας 2 Έως και 14 ετών: 

 • 9,2% είναι ελλιποβαρή,
 • 53,3% είναι φυσιολογικού βάρους, 
 • 37,5% είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα 

Τα περισσότερα ελλιποβαρή (23,8%) παιδιά καταγράφονται στις ηλικίες 2 Έως 4 ετών, ενώ τα περισσότερα υπέρβαρα ή παχύσαρκα (43,0%) στις ηλικίες 5 Έως 7 ετών. 

ΙV. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η Έρευνα κατέγραψε περιορισμούς που υφίστανται στις αισθητηριακές και τις σωματικές λειτουργίες των παιδιών ηλικίας 2 Έως και 14 ετών, πιο συγκεκριμένα στην όραση, την ακοή, την κινητικότητα, τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία. 

 • 6,2% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών φορούν γυαλιά ή φακούς επαφής.
 • 0,6% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα βοηθητικά εξαρτήματα, λόγω προβλημάτων ακοής. 
 • 0,4% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών, που δεν χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα βοηθητικά εξαρτήματα αντιμετωπίζουν δυσκολία να ακούσουν ήχους, όπως τη φωνή κάποιου ή μουσική.
 • 1,1% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών χρησιμοποιούν κάποιο βοηθητικό εξάρτημα ή βοήθεια από άλλον για να περπατήσουν. Από αυτά, μεγάλη δυσκολία και κάποια δυσκολία να περπατήσουν, χωρίς τη χρήση του βοηθητικού εξαρτήματος ή βοήθειας από άλλον, αντιμετωπίζει το 74,6% και το 25,4%, αντίστοιχα.
 • 2,3% των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών, σύμφωνα με τον γονέα κηδεμόνα τους και σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας τους, αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού μαθησιακή δυσκολία. Ειδικότερα, για τα παιδιά ηλικίας 5 Έως 14 ετών, που αποτελούν το 82,7% του συνόλου των παιδιών ηλικίας 2 Έως 14 ετών που ερευνήθηκαν, σύμφωνα με τη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους και σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας τους:
 • το 4,4% αντιμετωπίζουν δυσκολία (κάποια δυσκολία, μεγάλη δυσκολία ή δεν μπορούν καθόλου) να συμμετέχουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια).
 • το 1,6% αντιμετωπίζουν δυσκολία (κάποια δυσκολία, μεγάλη δυσκολία ή δεν μπορούν καθόλου) να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής ή παιχνίδια. 

Αναφορικά με τη μνήμη και τη συμπεριφορά των παιδιών ηλικίας 5 Έως 14 ετών, σύμφωνα με τη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους και σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας τους:

 • το 2,5%, αντιμετωπίζουν δυσκολία να θυμούνται πράγματα, και 
 • το 3,0% αντιμετωπίζουν δυσκολία να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους. 
 • το 15,2% των παιδιών ηλικίας 5-14 ετών εμφανίζουν άγχος, νευρικότητα ή ανησυχία τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Στο γράφημα 5 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης άγχους, νευρικότητας ή ανησυχίας.


200 λέξεις απομένουν.
 • Νίκος Αντζελάκης
  Νίκος Αντζελάκης
  Μίλησα με το https://akoustika.varikoias.gr και πράγματι μου επιβεβαίωσαν πως η μάσκα δυσκολεύει τη χρήση των ακουστικών αλλά όχι σε μεγάλο ποσοστό.
  200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa