Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 30-10-2020, 09:51
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

H κατάσταση σήμερα, στα σχολεία της περιοχής των Ιωαννίνων έχει ως εξής, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας


10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
01-11-2020
Γ1
1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
07-11-2020
Α3
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
04-11-2020
Α5
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
03-11-2020
Δ1
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
04-11-2020
Γ3
5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
06-11-2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ
10-11-2020
Ε & ΣΤ
4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
02-11-2020

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ
02-11-2020
Β1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
11-11-2020
Δ & ΣΤ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΓΑΣ ΝΤΟΤΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
06-11-2020
Γ’  
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ
09-11-2020

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ
10-11-2020
Α3
ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
09-11-2020
Γ4 και Γ Οικ. έως και 03-11-2020 και τα Γ2 & ΓΘΕΤ1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ έως και 9/11/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
02-11-2020
ΣΤ2
ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ν/ΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
1-11-2020

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα