Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 22-08-2019, 18:18
ΗΠΕΙΡΟΣ

Οι υγρολιβαδικές εκτάσεις της λίμνης Παμβώτιδας αποτελούν μία από τις βασικές περιοχές που συνεχίζει να φιλοξενεί ένα μοναδικό είδος εντόμου, Chorthippus lacustris, την κοινώς αποκαλούμενη ακρίδα της Ηπείρου. Το είδος αυτό υπάρχει μόνο στην Ήπειρο και πουθενά αλλού στον κόσμο και δυστυχώς κινδυνεύει με εξαφάνιση. Λόγω του βιολογικού κύκλου της, το έντομο αυτό θεωρείται πολύ καλός δείκτης παρακολούθησης της υγείας ενός οικοσυστήματος. Η ακρίδα της Ηπείρου είναι φυτοφάγα, ενώ σημαντικά είδη όπως το κιρκινέζι τρέφονται με ακρίδες. Το έντομο αυτό συναντάται σε κάποιες περιοχές του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων αλλά και σε περιοχές του Καλαμά και του Αχέροντα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, στο πλαίσιο και ενός ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συγκεκριμένα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Β. Κατή, παρακολουθεί τους πληθυσμούς της ακρίδας. Στη βιοπαρακολούθηση του εντόμου αυτού ξεκίνησε να συμμετέχει και ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα και Κέρκυρας. Μια μέρα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, ο Φορέας Διαχείρισης είχε συνάντηση με τους υπεύθυνους του Φορέα Διαχείρισης Παμβώτιδας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το επιστημονικό προσωπικό αλλά και το προσωπικό φύλαξης του φορέα ενημερώθηκε για τους τρόπους αναγνώρισης αλλά και διαχείρισης του σπάνιου αυτού είδους, για τη βιολογία, την κατανομή και το ενδιαίτημά του, έτσι ώστε να ενταχθεί η παρακολούθησή του στο πρόγραμμα φύλαξης και διαχείρισης ειδών εντομοπανίδας.

Οι κυριότερες απειλές για τους πληθυσμούς της ακρίδας της Ηπείρου είναι η αποξήρανση των βαλτωδών εκτάσεων, των υγρολίβαδων, η αλλαγή χρήσης γης προς γεωργική χρήση και τέλος η ανεξέλεγκτη βόσκηση, που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αυγών του είδους εντός του εδάφους αλλά και τη μείωση ή/και καταστροφή των τροφικών διαθέσιμών του.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
kaissa 2