Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 19-07-2021, 14:00
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα. Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε.  προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο/τομέα, σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι  σχολές. 

Δηλαδή, μια σχολή μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης  των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. Επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει για τα ειδικά μαθήματα το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή  οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος. Σημειώνεται ότι οι ΕΒΕ που ανακοινώθηκαν δεν αποτελούν τη βάση εισαγωγής στις σχολές.

Στις σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Βελλάς, είναι οι εξής:

(σημείωση: στην Αρχιτεκτονική ισχύουν επίσης τα ειδικά μαθήματα: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ  συντελεστής 0,80, ΕΒΕ 11,22   και ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ    συνελεστής 0,80 , ΕΒΕ 12,42)


ΓΕΛΕΠΑΛ (Αρχιτεκτονική ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ συντελεστής 0,80 ΕΒΕ 11,22, ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ συντελεστής 0,80 ΕΒΕ 12,42)

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa