Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 8-03-2020, 21:58
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ»

Ο Τάσος Κούτλας, τεχνικός διευθυντής της FFW στην Μεγάλη Βρετανία, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού λογισμικού, συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο που έχει ξεκινήσει o Τύπος Ιωαννίνων typos-i για τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, ειδικά με αφορμή δημοσιεύματα για το πάρκο υψηλής τεχνολογίας στην Ήπειρο αλλά και στη γενική συζήτηση για την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών δήμων και περιφερειών.

Η Περιφέρεια Ηπείρου ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 2 εκατομ. ευρώ για τη δημιουργία ενός «πάρκου υψηλής τεχνολογίας». Δηλαδή, ενός χώρου στέγασης εταιριών πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας για την ανάπτυξη συνεργιών.

Τις τελευταίες εβδομάδες εμφανίστηκαν άρθρα όπου επιχειρηματολογούν πως η Ήπειρος δεν χρειάζεται πάρκα υψηλής τεχνολογίας. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα για τη ψηφιακή ωριμότητα και την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία και κοινωνία γενικότερα, η Ελλάδα κατατάσσεται 28η από τις 28 χώρες της ΕΕ (ΣΕΒ - Deloitte, 2019). Η Ήπειρος, ως μία από τις οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες της Ελλάδος, ακολουθεί αντίστοιχη πορεία ως προς τον βαθμό ψηφιακής ωριμότητας.

Η Ήπειρος, όπως κάθε άλλο μέρος τους κόσμου, που θέλει την ευημερία των τοπικών οικονομιών και κοινοτήτων, χρειάζεται να επενδύσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με μία πλειάδα δράσεων ψηφιοποίησης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Αφού εξηγήσω γιατί είναι απόλυτα θετική η πρωτοβουλία της περιφερειας για την ίδρυση πάρκου υψηλής τεχνολογίας, θα προτείνω και συμπληρωματικές δράσεις που μπορεί να χρηματοδοτήσει η περιφέρεια και οι δήμοι της Ηπείρου για την ενίσχυση του δημοσίου συμφέροντος.

Τι είναι υψηλή τεχνολογία;

Υψηλή τεχνολογία ονομάζεται το σύνολο των πιο προηγμένων διαθέσιμων ψηφιακών τεχνολογιών. Στην εποχή μας υψηλή τεχνολογία θεωρούνται η εκτύπωση 3Δ (3D printing), το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και άλλες τεχνολογίες.

Για να δώσω ένα παράδειγμα η υψηλή τεχνολογία του "διαδικτύου των πραγμάτων" επιτρέπει τη συγκέντρωση δεδομένων από αισθητήρες μέσω του διαδικτύου. Οι αισθητήρες αφού μπορούν να επικοινωνούν από οπουδήποτε, μπορούν και να τοποθετηθούν οπουδήποτε.

Ψηφιακές υπηρεσίες και ψηφιοποίηση

Η υψηλή τεχνολογία δεν αναπτύσσεται στο κενό. Αναπτύσσεται για να αποτελέσει βάση εξέλιξης υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων. Από το διαδίκτυο των πραγμάτων προκύπτουν ψηφιακές υπηρεσίες όπως είναι ο "έξυπνος" φωτισμός, τα "έξυπνα" εργοστάσια, οι ψηφιακοί δίδυμοι σε κτίρια και άλλες.

Τα παραδείγματα καθημερινής χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών είναι πολλά. Αρκεί να αναλογιστούμε πότε ήταν η τελευταία φορά που χρησιμοποιήσαμε χάρτη σε φυσική μορφή ή φακό ή εκτυπώσαμε φωτογραφικό φιλμ ή πήγαμε σε βιβλιοθήκη για να αντλήσουμε πληροφορίες για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ή σε ταξιδιωτικό πράκτορα για να πάρουμε αεροπορικά εισιτήρια.

Ποιον εξυπηρετούν τα πάρκα υψηλής τεχνολογίας;

Η ψηφιοποίηση διευρύνει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Όχι επειδή δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, αλλά επειδή οι θέσεις εργασίες που δημιουργούνται ανήκουν στην κοινωνία της γνώσης.

Παραδοσιακά οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής (π.χ. ο ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου) κατείχαν ηγεμονική θέση με τους εργαζόμενους σε πιο αδύναμη θέση. Στην κοινωνία της γνώσης αυτό έχει αντιστραφεί. Οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, διότι το αποτέλεσμα που εμπορεύεται μία εταιρεία προκύπτει από τις γνώσεις, τις δεξιότητας και τις ικανότητες του εργαζόμενου. Αυτά ανήκουν στον εργαζόμενο, όχι στην εταιρεία. Τα παίρνει μαζί του αν φύγει.

Φανταστείτε μία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας που αποχωρεί όλο το προσωπικό της. Μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί; Πόσο καιρό πιστεύετε πως θα χρειαστεί για να αντικαταστήσει το προσωπικό; Πόσο κόστος να εκπαιδεύσει τους νέους εργαζομένους; Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί;

Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας προσφέρουν μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια, καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ισχύ.

Επιπρόσθετα οφέλη από τη δημιουργία τεχνολογικών οικοσυστημάτων

Η συγκέντρωση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας σε ένα μέρος ευνοεί την δημιουργία τεχνολογικών οικοσυστημάτων. Έχει μελετηθεί πως τα τεχνολογικά οικοσυστήματα επίσης συνεισφέρουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μέσω της ανάπτυξης της καινοτομίας, συμπληρωματικών τεχνολογιών και εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων.

Δεν είναι τυχαίο πως το κίνημα του ανοιχτού λογισμικού αναπτύχθηκε σε μέρος με ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα και μεγάλη συγκέντρωση εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. Η βιωσιμότητα του ανοιχτού λογισμικού ως εναλλακτικού επιχειρηματικού μοντέλου δεν έγινε σε ανταγωνισμό με τις εταιρείες υψηλής τεχνολογιας αλλά σε συνεργασία, με την ανταλλαγή στελεχών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εκατέρωθεν.

Ένα πάρκο υψηλής τεχνολογίας λοιπόν όχι μονο συνεισφέρει θέσεις εργασίας στην κοινωνία της γνώσης αλλά επίσης συνεισφέρει στην δημιουργία τεχνολογικού οικοσυστήματος που συνεισφέρει στην ανάπτυξη της καινοτομίας, συμπληρωματικών και νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων.

Για αυτούς τους λόγους η ίδρυση του πάρκου υψηλής τεχνολογίας και στη συνέχεια η προσέλκυση εταιρειών είναι ένα πολύ θετικό βήμα και πρέπει να στηριχθεί από όλους.

Ποιες άλλες δράσεις πέρα από τα πάρκα τεχνολογίας;

Μετά από δέκα χρόνια και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας έχουν ανάγκη από δημιουργική ανασυγκρότηση και ψηφιακό μετασχηματισμό.

Οι προτεραιότητες πρέπει να κινηθούν κατ' ελάχιστο στους εξής άξονες:

  • Υιοθέτηση του lean ως μοντέλου διοίκησης
  • Ψηφιοποίηση διαδικασιών και υπηρεσιών
  • Ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών
  • Ενδυνάμωση επιχειρηματικότητας, νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων

Τα παραπάνω αποτελούν ένα υποσύνολο των προτάσεων της πρωτοβουλίας Δέκα+.

Η πρωτοβουλία Δέκα+ κατέγραψε και κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο δέκα και πλέον προτάσεις για τη δημιουργία σύγχρονων περιφερειών και δήμων με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και έμφαση στην καινοτομία και την τεχνολογία.


Διαβάστε εδώ το προηγούμενο στη σειρά άρθρων, από τον Βασίλη Κωστάκη, καθηγητή του Kaltech

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα