ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για ποιους αναβάλλεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Εικόνα του άρθρου Για ποιους αναβάλλεται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 30/03/2022, 22:16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναβάλλεται η εφαρμογή της απόφασης που αφορά στην εγγραφή στο ΓΕΜΗ των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2022.

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα.

Όπως σημειώνεται, δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ), στο οποίο θα εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις. 

Αναλυτικά, η γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε τα εξής: «Κατόπιν της έκδοσης της υπ. αρ.' 31512/29-03-2022 (Β' 1469) υπουργικής απόφασης, αναβάλλεται η εφαρμογή της υπ' αρ. 90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης "Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται στο ΓΕΜΗ βάσει ΚΑΔ» (Β' 4066), σε ό,τι αφορά στην εγγραφή στο ΓΕΜΗ των φυσικών προσώπων που ασκούν οικονομική μη εμπορική δραστηριότητα, η οποία επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ από την 01-04-2022.

Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτλο "Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)" - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα εταιρικού δικαίου L 186)», το οποίο κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή στις 29-03-2022, και συγκεκριμένα στο άρθρο 56 αυτού δημιουργείται Γενικό Μητρώο Μελών Επιστημονικών Φορέων (ΓΕΜΜΕΦ), στο οποίο θα εγγράφονται προαιρετικά τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν διενεργούν εμπορικές πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3