πλαισιο πισω tc1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

… για να μη «χάνεται» το νερό

Εικόνα του άρθρου … για να μη «χάνεται» το νερό
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 16/06/2022, 21:52
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα των συστημάτων υδροδότησης των πόλεων είναι οι απώλειες νερού.

Στο υδροδοτικό σύστημα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ), ένα ποσοστό που ξεπερνά το 40% της αντλούμενης ποσότητας καταγράφεται ως μη τιμολογημένο λόγω διαρροών, παράνομης κατανάλωσης νερού, ανακριβειών στους υδρομετρητές, λαθών στα δεδομένα κ.λπ. Οι διαρροές στο δίκτυο ύδρευσης κυριαρχούν, ωστόσο. Το 1/3 (πάνω από 3 εκατομμύρια κυβικά νερού) της αντλούμενης ποσότητας νερού «χάνεται» στις διαδρομές του δικτύου.

Υπό αυτό το πρίσμα, το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης» της ΔΕΥΑΙ είναι σημαντικό για να σταματήσει η σπατάλη υδάτινων πόρων και κατ’ επέκταση η σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποτελεί έναν μεγάλο «βραχνά» για τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και την κοινωνία.

Η ΔΕΥΑΙ ανακοίνωσε σήμερα ότι υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΙ και της αναδόχου εταιρίας για την υλοποίηση του έργου με προϋπολογισμό 1,7 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Ο διαγωνισμός έγινε πέρσι τον Ιούνιο. Η ένταξη δε του έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης» είχε γίνει πριν… από χρόνια, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2018. Παραμένει ένα ερώτημα γιατί η ΔΕΥΑΙ χρειάστηκε δυόμισι χρόνια για να εγκρίνει τη δημοπράτηση του έργου.

«Με την υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται ως το τέλος του 2023, η ΔΕΥΑΙ θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προόδου σε θέματα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης ύδατος και προστασίας του περιβάλλοντος» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η επιχείρηση.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ενός δικτύου τηλεμετρίας, ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των διαρροών του δικτύου ύδρευσης. Με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης, στις εξόδους των κύριων δεξαμενών του Δήμου, αλλά και σε κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα επιτρέπεται ο άμεσος έλεγχος βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Στο πλαίσιο του έργου, θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία 68 εγκαταστάσεις Σταθμών Ελέγχου (δικτύου, δεξαμενών, υπολειμματικού χλωρίου, ρύθμισης πίεσης κ.ά.). Μετά την εγκατάστασή τους, θα υπάρξει δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ στη λειτουργία του συστήματος.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3