Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 22-04-2019, 11:07
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η κοσμητεία της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για θέσεις στο δημόσιο (παράδειγμα, ο διαγωνισμός 11/2018) αποκλείουν τους πτυχιούχους της σχολής από τη συμμετοχή.

Πρόκειται για θέσεις μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και στους «αποδεκτούς» πτυχιούχους είναι αυτοί τμημάτων όπως το Ιστορίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Κοινωνική Ανθρωπολογία).

Δεν είναι πρώτη φορά εδώ και χρόνια που μια «κλασική» σχολή αποκλείεται από διαγωνισμό για θέσεις «γενικού περιεχομένου». Η κοσμητεία παραθέτει παράδειγμα που, ενώ αρχικά πτυχιούχοι της σχολής επιλέχτηκαν στο διαγωνισμό για γραμματείες σε δικαστικές υπηρεσίες, κατόπιν αφαιρέθηκαν από τους οριστικούς πίνακες επιτυχόντων λόγο μη συνάφειας των μεταπτυχιακών διπλωμάτων τους. Αντίστοιχα, κρίθηκαν «συναφείς» παρόμοιοι τίτλοι άλλων σχολών.

Το πρόβλημα που καταλήγει στην αχρηστία πτυχίων είναι βαθύτερο και το Υπουργείο Υγείας μάλλον δεν το αντιμετωπίζει σθεναρά. Η πολυδιάσπαση των πτυχίων σε πολλές, επιμέρους θεματικές που υπό κανονικές συνθήκες αποτελούν το πολύ κατευθύνσεις σε οδηγούς σπουδών ενιαίων σχολών, έχει οδηγήσει σε τέτοιου είδους αποκλεισμούς. Έτσι και αλλιώς, οι βασικές κατευθύνσεις των παλιότερων «οδηγιών» για την ανώτατη εκπαίδευση, ευνοούν την πολυδιάσπαση των «συγγενικών» πτυχίων που στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Τέλος, η κοσμητεία διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι νέοι οδηγοί σπουδών των Δημοσίων ΙΕΚ δεν περιλαμβάνουν τους αποφοίτους Ιστορικού-Αρχαιολογικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο εκπαιδευτικό χάος των ΔΙΕΚ, παρουσιάζονται συχνά «ασυνέχειες» και ανεκδοτολογικού περιεχομένου αναθέσεις. Τώρα όμως, οι απόφοιτοι του Ιστ-Αρχ αποκλείονται από κατευθύνσεις όπως «Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων» όπου προτάσσεται μόνο η κατεύθυνση πτυχίου Αρχαιολογία και Ιστορία της τέχνης.

Η ανακοίνωση έχει κοινοποιηθεί σε υπουργικό επίπεδο και τις διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας.  

 

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα