Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 19-09-2017, 14:06
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η ιδέα του «συμμετοχικού προϋπολογισμού» κερδίζει μέτρα σε διάφορα σημεία του πλανήτη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι διάφορους μεγάλους Δήμους της Ελλάδας. Από αύριο Τετάρτη 20/9 μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου, κάνει τα πρώτα του βήματα και στα Γιάννενα. «Εγκαινιάζουμε μια πρωτόγνωρη διαδικασία, για δύο λόγους κυρίως: γιατί πιστεύουμε στη συμμετοχή των πολιτών και γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις και θέλουμε να τις αναδείξουμε», τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού του Δήμου Ιωαννιτών Θανάσης Μανταλόβας.

Περί τίνος πρόκειται όμως; Ουσιαστικά, κάθε πολίτης ή ομάδα πολιτών, θα μπορεί για δύο μήνες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Δήμου να καταθέσει μια ιδέα. Προφανώς, για να τύχει της περαιτέρω επεξεργασίας και αξιοποίησης, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο τεκμηριωμένη και άρτια, αλλά να κρίνεται καινοτόμα και αποτελεσματική. Επίσης, θα πρέπει, σε πρώτη φάση, να έχει προϋπολογισμένο κόστος μέχρι 50.000 ευρώ. Ο Δήμος θα διαθέσει σε πρώτη φάση μέχρι 200.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2018, οπότε το λιγότερο, θα περάσουν εκεί τέσσερις προτάσεις. Μπορούν να μπούνε και περισσότερες, εφόσον δεν ξεπερνάνε τα 200.000 ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού. «Ξεκινάμε φέτος πιλοτικά. Θα ήθελα να μας συγχωρήσουν οι πολίτες τα όποια λάθη πιθανά γίνουν και δεσμευόμαστε ότι αυτά θα διορθωθούν στις επόμενες προσκλήσεις καθώς στόχος μας είναι η διαδικασία αυτή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με αυξημένο μάλιστα προϋπολογισμό» υπογράμμισε ο κ. Μανταλόβας, ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους εργαζόμενους των υπηρεσιών που εργάζεται στο συγκεκριμένο σχέδιο.

Ο παρακάτω «οκτάλογος», είναι οι αναλυτικές οδηγίες για την κατάθεση της πρότασης, την αξιολόγησή της και τελικά, την αξιοποίησή της.

  • Τι αφορά η Πράξη;

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 50.000€. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλον τις προτάσεις για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τον Δήμο και ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

Καθημερινότητα

Εξυπηρέτηση πολίτη

Πολιτισμός/Τουρισμός/Αθλητισμός

Κοινωνική Μέριμνα/Αλληλεγγύη

Εκπαίδευση

Κοινόχρηστοι χώροι

 

  • Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις;

Οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών

Ομάδες πολιτών

Πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, διάφοροι σύλλογοι

Συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

  • Τι πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση;

Η κάθε πρόταση θα πρέπει περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον:

Στόχος (κείμενο)

Περιγραφή (κείμενο)

Παρούσα κατάσταση (κείμενο)

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό

Η κάθε πρόταση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δυο σελίδες Α4.

  • Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Πληρότητα –Τεκμηρίωση πρότασης: 20 Βαθμοί

Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού: 10 Βαθμοί

Εύρος παρέμβασης – Ωφελούμενοι: 10 Βαθμοί

Συμμετοχή πολιτών-Συλλογικές διαδικασίες υποβολής της πρότασης:20 Βαθμοί

Καινοτομία-Πρωτοτυπία:10 Βαθμοί

Θετικές κοινωνικές, οικονομικές  και περιβαλλοντικές επιπτώσεις: 20 Βαθμοί

Πρόβλεψη για ΑΜΕΑ:10 Βαθμοί

  • Πού και πώς υποβάλλονται οι προτάσεις;

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr. Για όσους πολίτες δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να την καταθέτουν σε έντυπη μορφή,  στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής ταχ. διευθ: Ελευθ. Βενιζέλου 4 (Κτήριο πρώην ΔΕΥΑΙ) τηλ. 2651361366.

  • Μέχρι πότε υποβάλλονται οι προτάσεις και που δημοσιεύονται;

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 και  θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017. Στο διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν δημόσιες συναντήσεις για παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης προς όλους τους πολίτες για την διαδικασία υποβολής προτάσεων.

Όλες οι προτάσεις θα αναρτούνται στον ιστότοπο του Δήμου http://www.ioannina.gr, με δυνατότητα υποβολής σχολίων.

  • Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προτάσεων;

Με τη λήξη της ημερομηνία υποβολής, οι προτάσεις θα ελέγχονται, εντός 20 ημερών, για την  συμβατότητα και επιλεξιμότητα τους, από την «Επιτροπή Αξιολόγησης», της οποίας μέλη είναι υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών: Ένας από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ένας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Ένας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση και η αξιολόγηση των προτάσεων και αν είναι σύμφωνες με το:

Δημόσιο συμφέρον

Ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου

Ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα αποστέλλει εν συνεχεία τεκμηριωμένη εισήγηση στην «Επιτροπή Επιλογής»  η οποία αποτελείται από:

Τον Δήμαρχο

Τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο

Δυο Δημοτικούς Συμβούλους.

3 πολίτες, τυχαία επιλεγμένους μεταξύ των εγγεγραμμένων στην διαδικασία.

Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα καταρτίζεται από την «Επιτροπή Επιλογής» λίστα κατάταξης των προτάσεων με φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης.

  • Επιλέχθηκαν οι προτάσεις, μετά τι;

Η λίστα  με τις επικρατέστερες προτάσεις θα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση τους στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό και θα δημιουργείται ένας Ετήσιος Προϋπολογισμός Πολιτών. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννιτών θα μεριμνούν για την υλοποίηση των επιλεγέντων προτάσεων και θα δημοσιοποιούν «Εξαμηνιαία Επισκόπηση Πορείας του Ετήσιου Προϋπολογισμού Πολιτών» που θα περιέχει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ήμισυ της περιόδου.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Ντοτη3