Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 18-01-2017, 19:15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ειδική πρόσκληση» θα λάβουν φορολογούμενοι, με την οποία θα καλούνται να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής τους, στις διατάξεις νόμου για την οικειοθελή αποκάλυψη των κρυμμένων εισοδημάτων τους.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, η ΑΑΔΕ θα γνωστοποιεί προς τον φορολογούμενο ότι «από την υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η με αριθμό … εντολή φορολογικού ελέγχου. Κατόπιν αυτού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, μπορείτε να υπαχθείτε στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 59 του ως άνω νόμου, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν.

Προτεραιότητα στα ραβασάκια, έχουν όσοι βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τον έλεγχο. Ανάλογα με το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, προσδιορίζεται και η προθεσμία υποβολής των ειδικών δηλώσεων οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων.

Η Ειδική Πρόσκληση θα πρέπει να παραδοθεί στον ίδιο τον φορολογούμενο ο οποίος θα υπογράφει ότι την παρέλαβε.

Σήμερα με τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται η παράταση της πρώτης προθεσμίας για υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογουμένων στους οποίους κατά την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων. Η προθεσμία της 23 Ιανουαρίου, με την τροπολογία παρατείνεται έως τις 7 Φεβρουαρίου 2017.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus