δεη πισω tc1
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Επτά ερωτήματα «απαιτούν» απαντήσεις

Εικόνα του άρθρου Επτά ερωτήματα «απαιτούν» απαντήσεις
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/10/2022, 14:24
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» με επικεφαλής τον Γιώργο Πρέντζα επανέρχεται στο θέμα της «ενημέρωσης-συζήτησης για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ήπειρο» που πρόκειται να τεθεί στο τραπέζι της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου.

«Οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι αν η περιφερειακή αρχή ήθελε να ενημερώσει το περιφερειακό συμβούλιο, όφειλε να δεχτεί να παραστούν οι επικεφαλής των παρατάξεων στη συνάντηση με τους δημάρχους. Εφόσον επιλέγει να θέσει το θέμα σε συνεδρίαση, οφείλει να καταθέσει γραπτή εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, της οικονομικής υπηρεσίας αλλά και της τεχνικής υπηρεσίας με συγκεκριμένες προτάσεις και να σταματήσει να προσβάλει τη νοημοσύνη μας αλλά και το ρόλο μας στο περιφερειακό συμβούλιο» τονίζει.

Και ζητά από την περιφερειακή αρχή να καταθέσει τα εξής:

1. Γραπτή εισήγηση, με την υπογραφή και την ευθύνη των υπηρεσιών για τις νομικές διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την παράδοση της αρμοδιότητας της διαχείρισης απορριμμάτων στο ΦοΔΣΑ.

2.Όλα τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν την λειτουργία του εργοστασίου όπως επίσης και καταστάσεις με τους Δήμους που έχουν πληρώσει τις οφειλές προς το εργοστάσιο αλλά και καταστάσεις με τις πληρωμές της Περιφέρειας προς το εργοστάσιο. Τελικά, εκτιμώμενο σε ευρώ, ποιο είναι το οικονομικό όφελος του λαού της Ηπείρου από την λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) με ΣΔΙΤ.

3. Τα στοιχεία (εκθέσεις υπηρεσιών της Περιφέρειας, αλληλογραφία, επιβολή προστίμων κλπ) για ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν προκύψει από τη λειτουργία του εργοστασίου.

4. Βεβαίωση για τη δοκιμαστική λειτουργία του κινητού εξοπλισμού που έχει παραδοθεί ήδη στους ιδιώτες για να μεταφέρουν το υπόλειμμα.

5. Τη σύμβαση με την οποία αυτή τη στιγμή μεταφέρεται το υπόλειμμα από τη ΜΕΑ στους ΧΥΤ παρά τις ακυρώσεις των απευθείας αναθέσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας για τον τρόπο που θα κάνει την πληρωμή της υπηρεσίας, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις για κάθε «προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρωμένης που αφορά στη μεταφορά υπολείμματος.

6. Έκθεση με τις ενέργειες που έχουν γίνει για την παράδοση των σταθμών μεταφόρτωσης στο ΦοΔΣΑ, από την προηγούμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ίδιο θέμα, έως σήμερα. Στοιχεία για το συνολικό κόστος για τους Δήμους, από τη μη απόδοση των ΣΜΑ για τα έτη 2019 (το έτος κατά το οποίο είχαν περατωθεί στην πλειοψηφία τους οι ΣΜΑ) μέχρι σήμερα και με ποιο τρόπο προτίθεται η Περιφέρεια να αποζημιώσει αυτές τις απώλειες των Δήμων.

7. Με δεδομένη την υποχρέωση για την καταβολή της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας που περιγράφει η ΣΔΙΤ του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, πώς μπορεί να έχει οποιοδήποτε οικονομικό όφελος κάποιος δήμος από τη μείωση του όγκου τον απορριμμάτων εφαρμόζοντας τα διάφορα συστήματα ανακύκλωσης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back