Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 14-07-2017, 18:33
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 10 εκατ. ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρείες του ομίλου Colgate – Palmolive αλλά και σε πέντε επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ, για υιοθέτηση ρήτρας απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια, τόσο για τα είδη απορρυπαντικών όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού έκρινε (ομοφώνως) ότι οι εταιρείες του ομίλου Colgate – Palmolive (Colgate-Palmolive (Hellas) ABEE και Colgate-Palmolive Εμπορική (Ελλάς) ΜΕΠΕ) και η μητρική εταιρεία Colgate-Palmolive Company (κατά πλειοψηφία) υιοθέτησαν ρήτρα απαγόρευσης παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια, τόσο για τα είδη απορρυπαντικών όσο και για καλλυντικά ευρείας διανομής.

Η αυτή παράβαση καταλογίστηκε (ομοφώνως) και στις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χονδρική και λιανική πώληση ειδών σούπερ – μάρκετ (Άλφα - Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε., Σκλαβενίτης Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., Μάκρο ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., Πέντε Α.Ε. και Κυψέλη A.E).

Με την ίδια απόφαση κρίθηκε (ομοφώνως) ότι οι ως άνω εταιρείες του ομίλου Colgate – Palmolive (Colgate-Palmolive (Hellas) ABEE και Colgate-Palmolive Εμπορική (Ελλάς) ΜΕΠΕ) και η μητρική εταιρεία Colgate-Palmolive Company (κατά πλειοψηφία) καταχράστηκαν τη δεσπόζουσα θέση που κατείχαν στην ελληνική αγορά αναφορικά με τα καθαριστικά για γυάλινες επιφάνειες (τζάμια), με τη θέσπιση και διατήρηση του συμβατικού όρου περιορισμού των παράλληλων εισαγωγών σε συμβάσεις με πελάτες τους στην εν λόγω αγορά καθαριστικών τζαμιών.

Με βάσει τις παραδοχές αυτές η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο εις ολόκληρον και αλληλεγγύως στις εταιρείες Colgate-Palmolive (Hellas) ABEE, Colgate-Palmolive Εμπορική (Ελλάς) ΜΕΠΕ και Colgate-Palmolive Company, συνολικού ύψους 8.671.267 ευρώ για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών στην ελληνική επικράτεια και 747.518 ευρώ για τη διαπιστωθείσα ως άνω παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης τους στο συγκεκριμένο απορρυπαντικό. 

Επέβαλε, επίσης, πρόστιμο για την παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/1977 (νυν 1 του ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) αυτοτελώς στις εταιρίες:

  1. Άλφα - Βήτα Βασιλόπουλος Α.Ε., συνολικού ύψους 474.714 ευρώ.
  2. Σκλαβενίτης Ι.&Σ. Α.Ε.Ε., συνολικού ύψους 213.297 ευρώ.
  3. Μάκρο ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΧΑΕΕ Α.Ε., συνολικού ύψους 183.330 ευρώ. 
  4. Πέντε Α.Ε., συνολικού ύψους 143.922 ευρώ, και
  5. Κυψέλη A.E., 1.944 ευρώ. 

Τέλος, επέβαλε πρόστιμο αλληλεγγύης και  εις ολόκληρον στις εταιρείες Colgate-Palmolive (Hellas) ABEE και Colgate-Palmolive Εμπορική (Ελλάς) ΜΕΠΕ συνολικού ύψους 400.000 ευρώ για τη διαπιστωθείσα στο σκεπτικό παράβαση του άρθρου 25 παρ. 2 του ν. 703/7, λόγω παροχής ανακριβών και ελλιπών στοιχείων κατά τη διεξαγωγή της αυτεπάγγελτης έρευνας.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa