Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 3-08-2018, 19:37
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μια σειρά από δράσεις έρχεται να χρηματοδοτήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» σε προστατευόμενες περιοχές της Ηπείρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων, τις οποίες θα υλοποιήσουν οι κατά τόπους Φορείς Διαχείρισης, ανέρχονται σε 515.000 ευρώ.

Ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας θα «επενδύσει» τα επόμενα δύο χρόνια σε δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας με στόχο την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της λίμνης. Στα χέρια του έχει διαθέσιμο ένα ποσό περίπου 100.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φορέας Διαχείρισης επιδιώκει να μελετήσει τους ιχθυοπληθυσμούς της λίμνης και τα αποθέματά τους, και δη την ηπειρώτικη τσίμα, η οποία έχει εξαφανιστεί σχεδόν. Στο πλαίσιο της μελέτης των ιχθυοπληθυσμών, θα μπουν στο μικροσκόπιο και οι φυτοπλαγκτονικοί οργανισμοί και ιδιαίτερα τα κυανοβακτήρια, όπως και η επιλεκτική αλιεία ζωοπλαγκτονοφάγων ειδών ως μια πιλοτική δράση αντιμετώπισης της εξάπλωσης του φυτοπλαγκτού. Όσο για τη τσίμα, ένα ενδημικό είδος υπό εξαφάνιση, ο Φορέας ευελπιστεί ότι θα την εντοπίσει στη λίμνη ή σε άλλους βιότοπους της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να προχωρήσει σε μια προσπάθεια αναπαραγωγής του είδους σε ελεγχόμενες συνθήκες.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μέρος της δράσης των 100.000 ευρώ αφορά τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Πληροφόρησης στο Νησί και του Πάρκο Ερμηνείας Περιβάλλοντος στην παραλίμνια περιοχή, κοντά στο Odeon.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ

Οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, με προϋπολογισμό 120.000 ευρώ, που εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Ηπείρου, αφορούν καταρχάς τη διαχείριση του οικοσυστήματος της τεχνητής λίμνης των πηγών Αώου και του περιορισμού των ξενικών ειδών στον ιχθυοπληθυσμό. Ο Φορέας Διαχείρισης θα προχωρήσει επίσης και στη δημιουργία μιας βιώσιμης υποδομής για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης στην Κλειδωνιά Κόνιτσας.

ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Με 100.000 ευρώ, ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας στοχεύει στη λειτουργία ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης, στο οποίο περιλαμβάνονται οπτικοακουστικά μέσα, έντυπο ενημερωτικό υλικό, διαδραστικά ψηφιακά μέσα κ.λπ. Το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του Κέντρου θα έχει αυξημένα χαρακτηριστικά φορητότητας, προκειμένου να μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε άλλες περιοχές (όχι μόνο εντός των περιοχών ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου-Λευκάδας).

ΚΑΛΑΜΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Καλαμά-Αχέροντα-Κέρκυρας θα υλοποιήσει δράσεις προϋπολογισμού 98.500 ευρώ που στοχεύουν κυρίως στην αειφορική διαχείριση των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή των Στενών Αχέροντα (όπου τους θερινούς ιδίως μήνες υπάρχει μεγάλος αριθμός επισκεπτών), αλλά και στη χαρτογραφική αποτύπωση των υφιστάμενων μονοπατιών καθώς και στον προσδιορισμό νέων περιπατητικών διαδρομών ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στις προστατευόμενες περιοχές των Στενών Αχέροντα, Στενών Καλαμά και του έλους Καλοδικίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων θα χρηματοδοτηθεί με 97.000 ευρώ. Ο Φορέας Διαχείρισης επιδιώκει την ενίσχυση δράσεων συμμετοχικής διαχείρισης με την τοπική κοινωνία για την βελτίωση της προστασίας και διατήρησης των φυσικών πόρων αλλά και τον σχεδιασμό δράσεων για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Μία από τις δράσεις του αφορούν τη διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου με θέμα τις καλές πρακτικές για τον βιώσιμο τουρισμό.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα