Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 17-01-2019, 13:55
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Τη διαδικασία συμμετοχής των πολιτών  ή των ομάδων πολιτών (οι προτάσεις των ομάδων θα πριμοδοτούνται έναντι των μεμονωμένων προτάσεων) στη διαδικασία του νέου συμμετοχικού προϋπολογισμού, ανακοίνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών. Ο φετινός συμμετοχικός προϋπολογισμός έχει ως άξονα τη «γειτονιά». Θα υποστηριχθούν παρεμβάσεις όπως: μικρής κλίμακας αναπλάσεις χώρων, καινοτόμα έπιπλα δρόμου, μικρής κλίμακας κινητές κατασκευές, εξοπλισμός αστικών παιχνιδιών, χώροι αναμονής και σκίασης, εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις αστικού εξοπλισμού, «πράσινες» παρεμβάσεις, φωτισμός δρόμου, στοιχεία σήμανσης.


Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις;

Οι κάτοικοι του Δήμου Ιωαννιτών

Ομάδες πολιτών

Πολιτιστικοί, αθλητικοί, κοινωνικοί, διάφοροι σύλλογοι

Συλλογικότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η πρόταση;

Κάθε φορέας, πολίτης, ομάδα πολιτών, νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει το μέγιστο μία πρόταση. Η κάθε πρόταση θα πρέπει περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

Παρούσα κατάσταση (κείμενο-φωτογραφίες)

Παρουσίαση της ιδέας (κείμενο)

Στόχος της ιδέας (κείμενο)

Προβλήματα που επιλύονται

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;

Η κάθε πρόταση θα βαθμολογείται με ανώτατο βαθμό το 100 ο οποίος θα προκύπτει σύμφωνα με τον βαθμό κάλυψης των ακόλουθων κριτηρίων:

Πληρότητα –Τεκμηρίωση πρότασης: 40 Βαθμοί

Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού: 10 Βαθμοί

Συμμετοχή πολιτών-Συλλογικές διαδικασίες υποβολής της πρότασης: 40 Βαθμοί

Πρόβλεψη για ΑμεΑ: 10 Βαθμοί

Πού και πώς υποβάλλονται οι προτάσεις;

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο του Δήμου Ιωαννιτών www.ioannina.gr και ειδικότερα στην ενότητα «Συμμετοχικός Προϋπολογισμός» http://www.diavouleusi.eu/. Για όσους πολίτες δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορούν να την καταθέτουν σε έντυπη μορφή,  στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής (Ελ. Βενιζέλου 4, κτίριο πρώην ΔΕΥΑΙ, τηλ. 2651361366).

Μέχρι πότε υποβάλλονται οι προτάσεις και πού δημοσιεύονται;

Η υποβολή προτάσεων ξεκινάει τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 και  λήγει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 14:00. Όλες οι προτάσεις θα αναρτούνται στο http://www.diavouleusi.eu όπου η συζήτηση πάνω σε κάθε πρόταση θα είναι ανοιχτή σε όλους με δυνατότητα υποβολής σχολίων.

Συμμετοχικά εργαστήρια με τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Για την παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης προς όλους τους πολίτες για τον τρόπο σύνταξης των προτάσεων ο Δήμος Ιωαννιτών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει  τρία συμμετοχικά εργαστήρια, στα οποία οι φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα συνδράμουν με την τεχνογνωσία τους στην τεκμηρίωση των προτάσεων που θα κατατεθούν από τους πολίτες και τις ομάδες πολιτών.

Ποια είναι η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των προτάσεων;

Με τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής, οι προτάσεις θα ελέγχονται, για την  συμβατότητα και επιλεξιμότητά τους, από την «Επιτροπή Αξιολόγησης», της οποίας μέλη είναι τέσσερις υπάλληλοι του Δήμου Ιωαννιτών:  Ένας από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, δύο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και ένας από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Έργο της Επιτροπής είναι η εξέταση των προτάσεων και αν είναι σύμφωνες με το δημόσιο συμφέρον, αν ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου και αν ενσωματώνονται στο προϋπολογισμό.

Η «Επιτροπή Αξιολόγησης» θα αποστέλλει εν συνεχεία τεκμηριωμένη εισήγηση στην «Επιτροπή Επιλογής»  η οποία αποτελείται από τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους Προγραμματισμού-Υποδομών-Οικονομικών-Πρασίνου-Πολεοδομίας, έναν δημοτικό Σύμβουλο από κάθε παράταξη, 5 πολίτες, τυχαία επιλεγμένους μεταξύ των εγγεγραμμένων στη διαδικασία.

Στη συνέχεια θα καταρτίζεται από την «Επιτροπή Επιλογής» λίστα κατάταξης των προτάσεων που προκρίνονται για υλοποίηση.

Πόσες προτάσεις θα επιλεγούν ανά δημοτική ενότητα ;

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των προτάσεων που θα επιλεγούν, θα ανέλθει σε 400.000 ευρώ, με δυνατότητα μικρής αύξησης του σε περίπτωση ισοβαθμιών προτάσεων, κατά το στάδιο της αξιολόγησής τους από την «Επιτροπή Επιλογής». Σε κάθε μια από τις Δημοτικές Ενότητες (Ιωαννίνων, Νήσου Ιωαννίνων, Παμβώτιδος, Ανατολής, Μπιζανίου και Περάματος) θα επιλεγεί κατ’ ελάχιστον από μια πρόταση. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση, που θα προκριθεί ορίζεται, στα  50.000 ευρώ.

Επιλέχθηκαν οι προτάσεις, μετά τι;

Η λίστα  με τις επικρατέστερες προτάσεις θα συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωσή τους στο Τεχνικό πρόγραμμα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υλοποίησης των προτάσεων θα δημοσιοποιούν «Εξαμηνιαία Επισκόπηση Πορείας του Ετήσιου Προϋπολογισμού Πολιτών» που θα περιέχει την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το ήμισυ της περιόδου.

Πού θα αναζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες;

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ioannina.gr.

Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ιωαννιτών (Ελ. Βενιζέλου 4, πρώην κτίριο ΔΕΥΑΙ), υπεύθυνος Επικοινωνίας: Προϊστάμενος Τμήματος
Φλούδας Βασίλειος τηλ: 2651361366 email: programmatismos@ioannina.gr

ComCom
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα