Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 4-08-2022, 08:15
ΕΛΛΑΔΑ

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να γίνονται σημαντικά βήματα προς μια πιο ψηφιακή καθημερινότητα, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει ουραγός στην ΕΕ.

Μόλις τρίτη από το τέλος είναι η χώρα στον δείκτη Digital Economy and Society Index, με ποσοστό 38,9%, πάνω μόνο από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Ο δείκτης είναι μια συνισταμένη του ανθρώπινου κεφαλαίου, της συνδεσιμότητας, της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών και των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Παρότι τα ποσοστά των πρωτοπόρων χωρών κυμαίνονται πάνω από το 50%, η γενική εντύπωση είναι ότι «ενώ τα περισσότερα κράτη-μέλη κάνουν πρόοδο στην ψηφιακή μετάβαση, η υιοθέτηση καίριων ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις (ΑΙ, big data) παραμένουν χαμηλά», όπως αναφέρει η σχετική έκθεση.

Επίσης, σημειώνει ότι μόλις το 54% των Ευρωπαίων μεταξύ 16 -74 έχουν «βασικές ψηφιακές δεξιότητες» και ο στόχος είναι τουλάχιστον 80%, μέχρι το 2030.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η έκθεση σημειώνει ότι είναι μεν πολύ χαμηλά, αλλά «συνολικά, η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο τα τελευταία έτη συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, «το οποίο σημαίνει ότι η Ελλάδα καλύπτει τη διαφορά».

Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι στη συνδεσιμότητα, η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά την κάλυψη των δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) και 5G. «Ωστόσο, απαιτείται περισσότερη πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τη διείσδυση σταθερών ευρυζωνικών επικοινωνιών ταχύτητας τουλάχιστον 100 Mbps, η οποία παραμένει πολύ χαμηλή (9 %) σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ (41 %) και την περαιτέρω βελτίωση της κάλυψης 5G (66 %), ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε υψίρρυθμη συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη χώρα».

Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ο αριθμός των ενεργών χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (69 %) αυξήθηκε από πέρυσι (67 %) και είναι κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ (65 %). Η χώρα σημείωσε επίσης πρόοδο όσον αφορά τον πληθυσμό που διαθέτει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες — με ποσοστό 52 %, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ (54 %).

Όσον αφορά την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι επιδόσεις της Ελλάδας υπολείπονται του μέσου όρου της ΕΕ. Μόνο το 39 % των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) παρουσιάζουν τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης έναντι 55 % που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ.

Ωστόσο, το 20 % των ΜΜΕ στην Ελλάδα πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ (18 %).

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso