Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 26-06-2018, 19:15
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για το ζήτημα της υποχρεωτικής αναγραφής του θρησκεύματος και της ιθαγένειας των μαθητών επί των απολυτηρίων και των άλλων τίτλων σπουδών του γυμνασίου και του λυκείου, κατέθεσε Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ).

Η ΕλΕΔΑ στην αναφορά της προς την Αρχή υποστηρίζει ότι η εν λόγω αναγραφή είναι αντισυνταγματική και ότι υπάρχει ήδη από το 2002 σχετική απόφαση της Αρχής.

Ειδικότερα, η ΕλΕΔΑ αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, ότι το θρήσκευμα αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και με την αναγραφή του στο απολυτήριο, προσβάλλεται το δικαίωμα κάθε προσώπου να μην το αποκαλύπτει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Συντάγματος - η δε «απαγόρευση συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που αφορούν το θρήσκευμα των προσώπων (και μάλιστα ανήλικων προσώπων) απαγορεύεται και από τη συνδυασμένη ερμηνεία των άρθρων 13 και 9Α Συντάγματος, όπως έχει κρίνει και με ad hoc απόφαση η Αρχή».

Παράλληλα η ΕλΕΔΑ αναφέρεται και στην ιθαγένεια των ανήλικων μαθητών, επισημαίνοντας ότι αυτή δεν σχετίζεται ως στοιχείο με τους σκοπούς έκδοσης των εν λόγω τίτλων, που συνίστανται στην απόδειξη της επιτυχούς ολοκλήρωσης ενός σταδίου εκπαίδευσης. 

Επιπλέον και κυρίως, τονίζει, προκειμένου περί αλλοδαπών μαθητών, αυτοί ενδέχεται  να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια μετά την πλήρωση των τιθέμενων στον νόμο προϋποθέσεων, αλλά η αναγραφόμενη στο απολυτήριο ιθαγένεια κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου θα αποκαλύπτει στο διηνεκές την εθνοτική τους καταγωγή ή/ και τη διπλή τους ιθαγένεια, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενείς διακρίσεις κατά τα ανωτέρω αναφερθέντα, ιδίως σε διαδικασίες πρόσληψης στον ιδιωτικό τομέα.

Τέλος, η ΕλΕΔΑ καλεί την Αρχή να ασκήσει την αρμοδιότητά της ως προς την έκδοση αποφάσεων με συστάσεις ή κυρώσεις, προκειμένου να υποχρεωθεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να τροποποιήσει τις εν λόγω Υπουργικές Αποφάσεις, αφαιρώντας το στοιχείο του θρησκεύματος και της ιθαγένειας από κάθε τίτλο σπουδών, οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα