Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 20-01-2020, 11:00
ΗΠΕΙΡΟΣ

Το 2017, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε σε όλη τη χώρα κατά 2,3% και στην Ήπειρο, κατά 0,8%. Είναι η μικρότερη αύξηση σε όλη τη χώρα, από τις δώδεκα Περιφέρειες που είχαν ανοδική τάση. Το Βόρειο Αιγαίο, παρουσίασε μείωση κατά 2,5%.

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στην Ήπειρο, το 2017 ανήλθε σε 894 εκατ. ευρώ στους τομείς Άμυνας, Δημόσιας Διοίκησης, Εκπαίδευσης και Υγείας. Κοινώς, στο πεδίο δραστηριότητας του δημοσίου.

Η αμέσως επόμενη κατηγορία ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τα logistics και η διαμονή-εστίαση.

Η κατηγορία με τα λιγότερα ποσά ήταν η Ενημέρωση-Επικοινωνία και αμέσως μετά, οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Κοινώς, η Ήπειρος παρουσιάζει μια «οικονομική ακτινογραφία» περιοχής που κατά μεγάλο ποσοστό βασίζεται οικονομικά στο δημόσιο τομέα και στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στη διαχείριση περιουσίας. Οι δε παραγωγικοί τομείς, είναι αρκετά χαμηλότερα.

Το 2017 ήταν η δεύτερη χρονιά θετικής μεταβολής του ΑΕΠ, μετά από μια περίοδο συνεχών μειώσεων, στην Ήπειρο. 

O ρυθμός του ΑΕΠ έχει μειωθεί σε σχέση με το 2016, οπότε και είχε αυξηθεί κατά 1,5%

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, από το 2009, έχει μειωθεί κατά περίπου 2.200 ευρώ, στην Ήπειρο. Το 2017, η περιοχή είχε το τρίτο μικρότερο ΑΕΠ στη χώρα


Μεταβολή ΑΕΠ

  • 2017 0.8%
  • 2016 1,5%
  • 2015 -1,1%
  • 2014 -0,5%
  • 2013 -4,7%
  • 2012 -7,8%
  • 2011 -8%
  • 2010 -2,6%
200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα