Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 15-06-2016, 21:45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών μπαίνουν τα «κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια» για ποσά άνω των 30 εκατ. Ευρώ.

Με την εντολή του προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας κ. Γιάννης Δραγάτσης ζητά τους φακέλους των μη εξυπηρετούμενων μεγάλων δανειοδοτήσεων που αφορούν το διάστημα 2009 έως σήμερα, προκειμένου στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διενεργεί, να εξετάσει αν τα ποσά που πιστώθηκαν σε επιχειρήσεις δαπανήθηκαν για τους λόγους που εγκρίθηκαν από τις τράπεζες ως δάνεια, ή αν τα χρήματα διατέθηκαν για άλλους σκοπούς.

Σκοπός του κ. Δραγάτση είναι να εντοπίσει ποια από τα ερευνώμενα χρηματικά ποσά των δανειοδοτήσεων «μετανάστευσαν» στο εξωτερικό και μεταβλήθηκαν σε προσωπικούς ή άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο εισαγγελέας ζητά από τις τράπεζες να του παρέχουν τα στοιχεία που ζητά εντός 5 ημερών και αναφέρει στην επιστολή του: «Καλείστε να επισυνάψετε σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή αρχείο των δανειοληπτών σας φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από το 2009 έως και σήμερα και με ελάχιστο ποσό 30 εκατ. ευρώ. Στο αρχείο να αναγράφονται όλα τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους οφειλέτες, καθώς και τους νόμιμους εκπροσώπους, αν πρόκειται για εταιρίες κατά την περίοδο των πληρωμών, αλλά και την τρέχουσα περίοδο. Οι τράπεζες καλείστε εντός πέντε ημερών να παράσχετε όλα τα στοιχεία».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα