Λυκ πίσω
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοντά στις 190.000 οι ρυθμίσεις δανείων

Εικόνα του άρθρου Κοντά στις 190.000 οι ρυθμίσεις δανείων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 06/03/2020, 10:11
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 186.986 δάνεια.

Αυτό προκύπτει από την πρώτη έκθεση προόδου (συγκεντρωτικά στοιχεία από 01.07.2019 μέχρι και 28.02.2020), για την εξέλιξη του ζητήματος της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η ειδική γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομικών.

Το υπουργείο σε ανακοίνωσή του δηλώνει ότι συνεχίζει απρόσκοπτα και αδιάλειπτα την προσπάθειά του για την αντιμετώπιση του μεγάλου κοινωνικού και οικονομικού ζητήματος της υπερχρέωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, προέβη αυτήν την εβδομάδα στις ακόλουθες στοχευμένες ενέργειες:

1ον. Απέστειλε επιστολή στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τις τράπεζες, τον ειδικό εκκαθαριστή PQH καθώς και το σύνολο των αδειοδοτημένων εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, με την οποία αιτείται την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με το δυνητικό αριθμό των δανειοληπτών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το πλαίσιο ρύθμισης που παρέχει ο νόμος 4605/2019. Παράλληλα, ζητείται να προβούν σε άμεση ενημέρωση των δανειοληπτών, που δεν έχουν μέχρι στιγμής ρυθμίσει τις δανειακές υποχρεώσεις τους από δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των δυνατοτήτων ρύθμισης που τους παρέχονται μέσω των υφιστάμενων θεσμικών πλαισίων.

2ον. Πραγματοποίησε συνάντηση με την Εθνική Ομοσπονδία Δανειοληπτών, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020, κατά την οποία συζητήθηκε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ζητήθηκε η κατάθεση προτάσεων και απόψεων για την αποτελεσματικότερη διευθέτηση του ζητήματος.

3ον. Πραγματοποίησε, εκ νέου, σύσκεψη με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Αδειοδοτημένων Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, κατά την οποία ενημερώθηκε ότι οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις συνεχίζουν εντατικά τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

4ον. Παρουσιάζει σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, την 1η Έκθεση Προόδου στην οποία καταγράφονται συγκεντρωτικά στοιχεία και δράσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Στα στοιχεία αποτυπώνεται η πρόοδος η οποία συντελείται. Όπως σημειώνεται, είναι χαρακτηριστικό ότι οι αιτήσεις των πολιτών που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 2.509 στο τέλος Φεβρουαρίου, από 1.368 στο τέλος του 2019. Επιπλέον, στις προτάσεις ρύθμισης που έχουν υποβληθεί από τις τράπεζες προς τους δανειολήπτες, μέσω της πλατφόρμας, παρατηρήθηκε αύξηση τον Φεβρουάριο κατά 45%, σε σχέση με τον Ιανουάριο. Οι προτάσεις αυτές έχουν υπερδιπλασιαστεί από το τέλος του έτους, φτάνοντας τις 996 στο τέλος Φεβρουαρίου (από 402 στο τέλος του 2019). Να σημειωθεί ότι σε όλες αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνεται κρατική επιδότηση, η οποία φτάνει έως 50% στη δόση του δανείου, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής οφειλών.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχει εγκριθεί Κρατική Επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών σε δάνεια ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

Ήδη, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 481 δανειολήπτες - ήτοι 208 περισσότεροι από τον Ιανουάριο - έχουν ανταποκριθεί θετικά στις προτάσεις που τους έχουν γίνει και έχουν διασώσει την κύρια κατοικία τους, ενώ οι υπόλοιποι 515 έχουν προθεσμία ενός μηνός για να αποδεχθούν την πρόταση της τράπεζας.

Περαιτέρω, από τα στοιχεία της Έκθεσης φαίνεται ότι, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, ρυθμίστηκαν επιτυχώς, τόσο από τις τράπεζες όσο και από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις 186.986 δάνεια. Από αυτά περίπου 65.000 είναι στεγαστικά δάνεια, εκ των οποίων περίπου 43.000 αφορούν δάνεια με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί ότι από τον συνολικό αριθμό δανείων που έχουν ρυθμιστεί, από τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, έχει διενεργηθεί διαγραφή οφειλής στα 8 από τα 10 δάνεια.

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Προστασία της Κύριας Κατοικίας, σύμφωνα με το Ν 4605/2019

Γενικά στατιστικά στοιχεία:

▪ Ρυθμίστηκαν 19,1 εκατ. ευρώ δανειακών απαιτήσεων με υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία.

▪ Έχει πραγματοποιηθεί διαγραφή οφειλών, ύψους 5,2 εκατ. ευρώ.

▪ Εγκρίθηκε κρατική επιδότηση, μέχρι την συνολική εξόφληση των δόσεων αποπληρωμής των δανείων που ρυθμίστηκαν, ύψους 7 εκατ. ευρώ.

▪ Η μέση αξία κύριας κατοικίας που προστατεύεται ανέρχεται στις 80,1 χιλ. ευρώ, ενώ 45,4 χιλ. ευρώ είναι το μέσο ποσό ρύθμισης.

▪ Το μέσο ποσοστό κρατικής επιδότησης είναι 36,7% της μηνιαίας δόσης.

▪ Το μέσο ποσοστό διαγραφής οφειλών ανέρχεται στο 21,3% των δανειακών απαιτήσεων που ρυθμίστηκαν.

Αναλυτικά στοιχεία αιτήσεων:

▪ 2.509 αιτήσεις έχουν υποβληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 134 νέοι χρήστες υπέβαλαν την αίτηση τους, ήτοι αύξηση κατά 5,64%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019 υπέβαλαν αίτηση 1.141 νέοι χρήστες, ήτοι αύξηση κατά 83,41%.

▪ 996 προτάσεις ρύθμισης χρέους έχουν δοθεί από τις τράπεζες και εκκρεμεί η ετοιμασία των υπολοίπων, με προθεσμία τον 1 μήνα.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα έγιναν από τις τράπεζες 72 νέες προτάσεις ρύθμισης, ήτοι αύξηση κατά 7,79%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019, έγιναν 594 νέες προτάσεις, ήτοι αύξηση κατά 147,76%.

▪ 481 προτάσεις ρύθμισης έχουν αποδεχθεί οι δανειολήπτες και εκκρεμεί η αποδοχή των 515 υπολοίπων.

Ο πολίτης αφού λάβει την πρόταση ρύθμισης χρέους και τη σχετική σύμβαση από την τράπεζα, έχει προθεσμία 1 μήνα για να την εξετάσει και είτε να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Αν την απορρίψει, τότε τερματίζεται η διαδικασία. Αν την αποδεχθεί, τότε προχωρά παρακάτω η διαδικασία, στην επιδότηση.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα 44 πολίτες δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης δανείου, ήτοι αύξηση κατά 10%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019, δέχθηκαν την πρόταση ρύθμισης 357 πολίτες, ήτοι αύξηση κατά 287,90%.

▪ Σε 420 πολίτες έχει εγκριθεί η κρατική επιδότηση.

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), αφού ο πολίτης αποδεχθεί την ανωτέρω σύμβαση, εγκρίνει την επιδότηση, μέσα σε 1 μήνα, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του νόμου.

Συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκαν 116 νέες κρατικές επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 38,16%.

Συγκριτικά με τις 31/12/2019, εγκρίθηκαν 357 επιδοτήσεις, ήτοι αύξηση κατά 566,67%.

Στοιχεία σχετικά με την ανταπόκριση στα ερωτήματα των πολιτών μέσω του Helpdesk της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Προστασίας Κύριας Κατοικίας (ΗΠΠΚΚ)

Η ΕΓΔΙΧ έχει δημιουργήσει ειδικό helpdesk το οποίο λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr) και υποστηρίζει τους δανειολήπτες, απαντώντας καθημερινά στα ερωτήματά τους σχετικά με την ΗΠΠΚΚ. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας η ομάδα υποστήριξης της ΗΠΠΚΚ της ΕΓΔΙΧ έχει απαντήσει συνολικά σε περισσότερα από 8.360 ερωτήματα ενώ τον τελευταίο μήνα σε 1.355 ερωτήματα.

Στοιχεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω των Κέντρων και Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ)

Στα 44 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο για την προστασία της κύριας κατοικίας αλλά και για ρυθμίσεις λοιπών οφειλών.

Μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί, συνολικά, 20.240 οφειλέτες με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Τον Φεβρουάριο του 2020 οι οφειλέτες που εξυπηρετήθηκαν από τα ΚΕΥΔ-ΓΕΥΔ ήταν 935.

Στην τηλεφωνική γραμμή 213 2125730 όλοι οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εξατομικευμένη συμβουλευτική ενημέρωση στα ΚΕΥΔ/ΓΕΥΔ.

Πηγή: ΑΠΕ/Ε.Π.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3