Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 12-02-2018, 14:26
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε η εγκύκλιος του υφυπουργού Εργασίας, Τάσου Πετρόπουλου, η οποία εξειδικεύει επιπλέον σημεία για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 ευρώ προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Μεταξύ άλλων ορίζει ότι αίτηση για ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες, καθώς και όσοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι, ανεξαρτήτως αν θεωρείται ότι δεν ασκούν, κατά τα τυπικά κριτήρια, επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης διευκρινίζει ότι ρυθμίζονται και τα πρόστιμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που υπάγονται στην έννοια της βασικής οφειλής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενώ επιτρέπει τη ρύθμιση οφειλών που αμφισβητούνται δικαστικά από τον οφειλέτη.

Τέλος ορίζει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Σύμφωνα με αυτήν, η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλεται από 05/02/2018 από τον οφειλέτη ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (OCW) που τηρείται στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr).

Ολόκληρη η εγκύκλιος: 7713-466-6ΜΦ9465Θ1Ω-ΤΛΙ.PDF

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα