Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 23-01-2018, 10:19
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης για όποιες κατηγορίες των ασφαλισμένων το επιθυμούν, προβλέπει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Ο χρόνος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης αρχίζει από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ και διαρκεί για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπολείπεται –πλην του μήνα υποβολής της αίτησης για τους μισθωτούς – των είκοσι πέντε (25) ήμερων ασφάλισης ανά μήνα. 

Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης πραγματοποιείται για κλάδο κύριας σύνταξης ή/και ασθενείας σε είδος και σε χρήμα.
Για την άσκηση του δικαιώματος υποβάλλεται σχετική αίτηση, με σαφή αναφορά των κλάδων επιλογής. 

Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από 1/1/2017. Ως εκ τούτου, αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως 31.12.2016, αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

Ως ελάχιστη βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς καθορίζονται τα 586 ευρώ για όλους εκτός από τους αγρότες, για τους οποίους ως βάση είναι τα 410 ευρώ.


Προϋποθέσεις υπαγωγής

Ειδικότερα δικαίωμα για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, έχουν όσοι υπάγονται στην ασφάλιση των πρώην φορέων ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και εφημεριδοπωλών και πωλητών λαϊκών αγορών, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

I. α) Να έχουν πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση πέντε 5 έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος ή 300 ημέρες, εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης ή

β) Να έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε στην υποχρεωτική ασφάλιση δέκα έτη ή 3.000 ημέρες ασφάλισης ανεξάρτητα από τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Για τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων, επισημαίνεται ότι:

Συνυπολογίζεται ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, κλάδους και λογαριασμούς.

Ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο λαμβάνεται υπόψη μία φορά.

Δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και προαιρετικής συνέχισης ασφάλισης.

II. Να έχουν διακόψει την ασφάλισή τους στον ΕΦΚΑ.

III. Να μην είναι ανάπηροι. Για τη διαπίστωση αυτή απαιτείται γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

IV. Για τους μισθωτούς, λαμβάνονται υπόψη χρονικά διαστήματα ασφάλισης που προκύπτουν από την οριστικοποιημένη ασφαλιστική ιστορία.

Για αυτοαπασχολούμενους-μη μισθωτούς και ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, προκειμένου να ισχύει το δικαίωμα στην προαιρετική ασφάλιση πρέπει να μην έχουν οφειλή στον ασφαλιστικό φορέα από ίδιο δικαίωμα. Σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και να τηρούνται οι όροι της.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο: EGK_3_2018.pdf

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα