Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 17-01-2018, 18:29
ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σε ισχύ τέθηκε από τις 13 Ιανουαρίου 2018, η νέα αναθεωρημένη Οδηγία για τις ηλεκτρονικές πληρωμές (Payment Services Directive-PSD2) στην Ευρώπη, η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών προς όφελος τόσο των καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζει με αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη αγορά. 

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη από την online πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών, καθώς οι νέοι κανόνες κάνουν τη διαδικασία φθηνότερη, ευκολότερη και ασφαλέστερη. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι νέοι κανόνες:

  • Απαγορεύουν τις πρόσθετες χρεώσεις σε πληρωμές με καταναλωτικές πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, τόσο σε καταστήματα όσο και στο διαδίκτυο.
  • Ανοίγουν την αγορά πληρωμών της ΕΕ σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες πληρωμών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τους λογαριασμούς πληρωμών.
  • Θεσπίζουν αυστηρές απαιτήσεις για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών πληρωμών και για την προστασία των οικονομικών δεδομένων των καταναλωτών.
  • Ενισχύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών σε πολλούς τομείς, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η μείωση της ευθύνης για μη εγκεκριμένες πληρωμές και η θέσπιση άνευ όρων (δηλ. άνευ διευκρινίσεων) δικαιώματος επιστροφής για άμεσες χρεώσεις σε ευρώ. 

Οι εν λόγω κανόνες, σημειώνει η Επιτροπή, θα εφαρμοστούν από τις 13 Ιανουαρίου 2018 με διατάξεις τις οποίες εισήγαγαν τα κράτη μέλη στο εθνικό τους δίκαιο σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή καλεί όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο, να ολοκληρώσουν επειγόντως τη διαδικασία.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso solidus