Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 12-10-2016, 13:53
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Δράση Ιωαννίνων, αναφέρει σχετικά με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων: «Το αγαθό της εκπαίδευσης έστω σε ένα στοιχειώδες επίπεδο καλό είναι να προσφέρεται εκτός των δομών φιλοξενίας έτσι ώστε να μην περιθωριοποιούνται τα παιδιά αλλά και να παίρνουν τη γνώση σε σχολικό περιβάλλον και όχι στα hot spots όπου αφιερώνεται ο υπόλοιπος χρόνος της ημέρας». Συμπληρώνει ότι «περιθώρια για ρατσιστικές συμπεριφορές και κομματική εκμετάλλευση δεν υπάρχουν» και εκθειάζει την αποδοχή από την κοινωνία της Κόνιτσας, των μικρών μαθητών και μαθητριών. Παρακινεί δε την κοινότητα των Ιωαννίνων να δείξει την αντίστοιχη ωριμότητα. Τέλος, προτείνει να γίνει ακριβής καταγραφή των μαθητών και ομαδοποίηση τους ανά

εκπαιδευτικό επίπεδο και γλωσσική ομάδα, εντοπισμός ενηλίκων που ήταν

εκπαιδευτικοί στην πατρίδα τους και γνωρίζουν Αγγλικά έτσι ώστε «σε συνεργασία με ντόπιους Έλληνες εθελοντές να καταρτισθεί ένα στοιχειώδες πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει τη μητρική γλώσσα,Αγγλικά,Ελληνικά, Μαθηματικά και φυσική αγωγή».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
iper piso