Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 5-08-2016, 16:43
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες τις αλλαγές που έγιναν στα capital controls κατά τη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, παρουσιάζει το υπουργείο Οικονομικών. Όπως τονίζεται: η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης και την συμφωνία της 25ης Μαΐου για το χρέος, συνέβαλε καθοριστικά στη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά τόσο τα φυσικά, όσο και τα νομικά πρόσωπα.

Από τον Ιούλιο του 2015 έως σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών έχει προχωρήσει σε σταδιακή χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, με σειρά Υπουργικών και Κανονιστικών Αποφάσεων με τελικό σκοπό την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας κεφαλαίων με τρόπο που να διασφαλίζει την ευστάθεια του συστήματος.

Κατά την πρώτη περίοδο, μετά την επιβολή των ελέγχων, στόχος της χαλάρωσης ήταν η ομαλότερη δυνατή λειτουργία του παραγωγικού ιστού και η ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηματικότητας, ιδίως δε των μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, με την τελευταία Υπουργική Απόφαση και συγκεκριμένα με την πλήρη άρση του περιορισμού για την πρόωρη, μερική ή ολική αποπληρωμή δανείου σε πιστωτικό ίδρυμα ουσιαστικά καταργείται ο ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα.

Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις που αφορούν την ανάληψη μετρητών σημειώνεται πρόοδος σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα των κεφαλαιακών ελέγχων στη χώρα. Πρόοδος σημειώνεται, τέλος, και στον τρίτο πυλώνα, εκείνον της μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό.


29 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Επικαιροποιημένες απαντήσεις σε ερωτήματα που σχετίζονται με τα capital controls, μετά και την πρόσφατη νέα χαλάρωση τους, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Διαβάστε τις απαντήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.pdf


200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus