Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 3-03-2020, 09:01
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ «ΤΥΠΟ»

Ο οικονομολόγος Γ. Χουσμεκερίδης γράφει τις τις φορολογικές υποχρεώσεις στη μετά brexit εποχή


Η Παρασκευή 31η Ιανουαρίου 2020 ήταν η τελευταία μέρα για το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σαν πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην επαγγελματική μου καθημερινότητα έγινα αποδέκτης πολλών ερωτημάτων σχετικά με τις επιπτώσεις της αποχώρησης αυτής, στις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Σκέφθηκα να συγκεντρώσω τις κυριότερες σε αυτό το σύντομο σημείωμα.

Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημοσιεύτηκε την 31η Ιανουαρίου 2020 η απόφαση (ΕΕ) 2020/135 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τη σύναψη συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και ρυθμίζει μεταξύ πολλών άλλων εκκρεμοτήτων και τα θέματα:

α)της μεταβατικής περιόδου,

β) των υποθέσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε εξέλιξη.

Η συμφωνία προβλέπει «μεταβατική περίοδο» ή αλλιώς περίοδο υλοποίησης, η ημερομηνία έναρξης της οποίας είναι η 1η Φεβρουαρίου 2020 (1.2.2020) και η ημερομηνία λήξης της είναι η 31η Δεκεμβρίου 2020 (31.12.2020). (Άρθρο 126)

Για την «μεταβατική περίοδο» από 1.2.2020 έως 31.12.2020 οι παραδόσεις προϊόντων η/και υπηρεσιών, Ελληνικών επιχειρήσεων προς αντίστοιχες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούνται ενδοκοινοτικές παραδόσεις και απαλλάσσονται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με τον κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).

Επίσης και οι αποκτήσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών των Ελληνικών επιχειρήσεων από αντίστοιχες επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούνται ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, και υπόχρεες προς απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι οι Ελληνικές επιχειρήσεις με την μέθοδο της χρεωπίστωσης στις αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλουν σύμφωνα με τον κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000).

Πολύ σημαντικό είναι για την αποφυγή προστίμων και επιβαρύνσεων να γνωρίζουμε πως για την ίδια περίοδο θα επαληθεύονται οι αντίστοιχοι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου / ΦΠΑ στο πληροφοριακό σύστημα VIES της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υποβάλλονται οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων – αποκτήσεων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα TaxisNet της Α.Α.Δ.Ε., θα εκδίδονται τα λογιστικά στοιχεία και θα αναζητούνται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά απόδειξης των διασυνοριακών αυτών παραδόσεων. (Άρθρο 51)

Θα θέλαμε ακόμη να επισημάνουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) με ανακοίνωση της ενημέρωσε τους υπόχρεους υποβολής δηλώσεων Intrastat ότι κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι αφίξεις- εισαγωγές και αποστολές- εξαγωγές από/προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίζονται να υποβάλλονται μέσω του συστήματος Intrastat.

Με την ίδια συμφωνία ορίζεται ότι οι αιτήσεις επιστροφής που αφορούν ΦΠΑ ο οποίος καταβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ε.Ε., ή ΦΠΑ ο οποίος καταβλήθηκε σε κράτος μέλος από υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, υποβάλλονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν (Οδηγία 2008/9/ΕΚ ) το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Πρόκειται για τις επιστροφές Φ.Π.Α. των επαγγελματικών δαπανών που πραγματοποιούν Ελληνικές ή Βρετανικές επιχειρήσεις (υποκείμενες στο Φ.Π.Α.) οι οποίες επιβαρύνθηκαν με Φ.Π.Α. στο άλλο Κράτος-Μέλος. Η αίτηση επιστροφής του φόρου θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του TAXISNET. Η αίτηση αυτή προωθείται ηλεκτρονικά στο Ηνωμένο Βασίλειο από το οποίο ζητάμε την επιστροφή μέσω της εφαρμογής «VAT Refund Portal».

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι κομβική διότι η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των κρατών μελών με το Ηνωμένο Βασίλειο θα διακοπεί μετά την 31η Μαρτίου του 2021, ήτοι τρείς μήνες μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, οπότε και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής. (Άρθρο 51, παρ.3)

Είναι γεγονός πως το Brexit δεν ενδιαφέρει μόνο τους εξαγωγείς, αλλά πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο ζήτημα που αφορά ολόκληρη την οικονομία μας.

Η σωστή ενημέρωση  [1] και προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι καίριας σημασίας για να μην πληγούν οι εμπορικές μας σχέσεις με ένα κράτος που διακρίνεται στον τεχνολογικό και χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας και ταυτόχρονα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των κυριότερων πελατών των ελληνικών προϊόντων αλλά και των τουριστικών υπηρεσιών.

 

Γιώργος Χουσμεκερίδης 

Οικονομολόγος, Μ.Β.Α.

Φοροτεχνικός Σύμβουλος, Λογιστής Α' Τάξης https://eisphora.wordpress.com


 [1] Στην ιστοσελίδα  https://brexit.gov.gr/ πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα επιμέρους θέματα που τους ενδιαφέρουν.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa