ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αχτσιόγλου: Νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους

Εικόνα του άρθρου Αχτσιόγλου: Νέα προγράμματα για 88.500 ανέργους
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Πατέλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 04/10/2018, 18:29
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τους τρεις άξονες για την καταπολέμηση της ανεργίας παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την προκήρυξη 11 νέων προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ. 

Ως προς τους άξονες ο ένας στοχεύει τους μακροχρόνια ανέργους που δύσκολα θα έμπαιναν ξανά στην αγορά εργασίας είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω χαμηλών προσόντων και εξειδίκευσης. 

«Για αυτούς εκπονούμε προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη λεγόμενη κοινωφελή εργασία. Τα προγράμματά της στοχεύουν σε αυτό που ονομάζουμε σκληρό πυρήνα της ανεργίας, με το 50% περίπου των συμμετεχόντων να είναι μακροχρόνια άνεργοι, τόνισε η υπουργός. 

Ο δεύτερος άξονας είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης ανέργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ο τρίτος άξονας είναι τα προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κατάρτιση των ανέργων και τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στη συνέχεια η κα Αχτσιόγλου αναφέρθηκε στο σχεδιασμό των πολιτικών του υπουργείου για την ανεργία, ο οποίος περιλαμβάνει μέχρι το Α’ τρίμηνο του 2019 την προκήρυξη 11 νέων προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους.

«Σήμερα», τόνισε η κα Αχτσιόγλου, «θα σταθούμε ειδικά σε πέντε προγράμματα που αφορούν τρεις μεγάλες ομάδες ωφελούμενων. Πρόκειται για νέους επιστήμονες που είτε θα εργαστούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, είτε θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, είτε θα λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα προσόντα τους».

1. Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.

Ωφελούμενοι: 5.500. Προϋπολογισμός: 90.000.000 €. Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018. Η διάρκεια του πρόγραμμα είναι 12 μήνες. 

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται: 

 • για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ 
 • για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ
 • για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα. 

16.000 Νέοι ωφελούμενοι από την νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. Προϋπολογισμός: 90.000.000

2. Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής, πιστοποίησης σε ΤΠΕ νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονομικής κατεύθυνσης 24-29

Ωφελούμενοι: 3.000. Προγραμματισμός: Τέλη 2018

Αφορά στην κατάρτιση ανέργων αποφοίτων σχετικών αντικειμένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με έμφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού. Ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση της ψηφιακής αναβάθμισης και του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας.

3. Παρέμβαση επαγγελματικής ενδυνάμωσης σε ανέργους ηλικίας 18-29 (κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση), στους τομείς της αγροδιατροφής, μεταποίησης,  κυκλική οικονομία

Ωφελούμενοι: 10.0000. Προγραμματισμός: Αρχές  2019

 • Η δράση αφορά άνεργους απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας, που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις, σε εξωστρέφεια και προοπτικές ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της κλαδικής διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας - γέφυρες ανάμεσα σε κρίσιμους τομείς όπως ο τουρισμός με την αγροδιατροφή.

4. Στοχευμένη Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων θεωρητικών σπουδών σε κλάδους αιχμής (22-29)

Ωφελούμενοι: 3.000. Προγραμματισμός: τέλη 2018

Η δράση έχει ως ομάδα στόχου ανέργους αποφοίτους σχολών θεωρητικής κατεύθυνσης έως 29 ετών και δημιουργεί νέες επαγγελματικές διεξόδους σε άνεργους πτυχιούχους θεωρητικών αντικειμένων.  

Ενδεικτικές ειδικότητες: 

 • διαχείριση κοινωνικών δικτύων, 
 • marketing πολιτιστικών οργανισμών, 
 • διοίκηση πολιτιστικών οργανισμών, 
 • συμβουλευτική τρίτης ηλικίας, 
 • αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών.

5. Πρόγραμμα επιδότησης νέων θέσεων εργασίας «υψηλού γνωσιακού περιεχομένου» σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας

Ωφελούμενοι: 10.000. Προϋπολογισμός: 112.000.000 €. Προγραμματισμός: Οκτώβριος 2018

Σκοπός του προγράμματος θα είναι η επιδότηση θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) αλλά και παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας σύμφωνα με τον αναπτυξιακό στρατηγικό σχεδιασμό. 

Η κατεύθυνση των άνεργων αποφοίτων υψηλής κατάρτισης στους κλάδους αιχμής έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητα των επιχειρήσεων και το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχει αυτή στην ανάπτυξη αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην οικονομία.

Η επιδότηση θα είναι 12μήνη και θα καλύπτει μέχρι το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και διαμορφώνεται:  

 • έως 800 ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου (μισθός 1600  ευρώ)
 • έως 700 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου (μισθός 1400  ευρώ)
 • έως 600 ευρώ για κατόχους πτυχίου (μισθός 1200  ευρώ)
ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3