Συντακτης: Γιώργος Πατέλης
Δημοσιευση: 4-06-2016, 15:49
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Για την αναγκαιότητα πρόκλησης ενός θετικού σοκ ώστε η χώρα να υπερβεί τις συνθήκες χαμηλής εγχώριας ενεργού ζητήσεως ελκύοντας άμεσες ξένες επενδύσεις κάνει λόγο η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του ΑΕΠ επιταχύνθηκε στο πρώτο τρίμηνο του έτους και διαμορφώθηκε σε 1,4%, σε ετήσια βάση. Η μείωση οφείλεται στην αρνητική συμβολή της εγχώριας ζητήσεως κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ αντιθέτως, ο εξωτερικός τομέας συνέβαλε θετικά στο ΑΕΠ κατά 0,8 εκατοστιαίες μονάδες, λόγω της ταχύτερης μειώσεως των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Η μείωση των εισαγωγών κατά 12,8%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2016 υπερκάλυψε τη μείωση των εξαγωγών (- 11,7%) και συνδέεται αφενός με τη διατήρηση των κεφαλαιακών ελέγχων αλλά και τη μειωμένη ζήτηση καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Οι νέες παρεμβάσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, καθώς και η αύξηση των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, συμπιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά συνέπεια, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να σημειώσει κάμψη το 2016 και να επιστρέψει σε θετικό πρόσημο, με υποτονικό, ωστόσο, ρυθμό το 2017, τονίζει το τραπεζικό ίδρυμα στην ανακοίνωσή του.

Ειδικότερα, σημειώνει, η μείωση της ιδιωτικής καταναλώσεως επιταχύνθηκε στο 1,3% στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι μειώσεως 1,0% στο τέταρτο τρίμηνο 2015, συμβάλλοντας αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 0,9 εκατοστιαίες μονάδες. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει αρνητική όλο το 2016, όπως αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο οποίος συνεχίζει να διαμορφώνεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, παρά τη μικρή βελτίωση που σημειώθηκε τον Μάιο του 2016 . 

Βάσει των ανωτέρω, η ανάκαμψη δεν δύναται παρά να προέλθει από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η πορεία, ωστόσο, των μεγεθών αυτών κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν καθοδική. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,7%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο 2016, έναντι αυξήσεως 5,3% στο τέταρτο τρίμηνο 2015. 

Η διατήρηση, τονίζει η Alpha Bank, της αβεβαιότητας στο πρώτο εξάμηνο του 2016 συνιστά τον βασικό κίνδυνο καθυστερήσεως της ανακάμψεως. Η ολοκλήρωση της αξιολογήσεως σταθεροποιεί σημαντικά τις προσδοκίες και τονώνει τις συνθήκες ρευστότητας μέσω της αποπληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου.

σχετικα αρθρα