Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 21-09-2016, 10:07
ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για διάθεση σε κολυμβητήρια, στο πλαίσιο της απόφασης για τη διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης, εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής (ΠΕ11) με ειδικότητα στην κολύμβηση και ελλείψει αυτών επικουρικά των αντίστοιχων με ειδικότητα στα λοιπά αθλήματα του υγρού στίβου (υδατοσφαίριση, καταδύσεις, συγχρονισμένη κολύμβηση). Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τη Διεύθυνση Π.Ε. ή Δ.Ε. στην οποία υπηρετούν και για κολυμβητήρια εντός των γεωγραφικών ορίων της Διεύθυνσης. 

Στην απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, αναφέρεται ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 θα πρέπει να ενημερωθούν για τα κάτωθι: 

α. το ωράριο απασχόλησής τους θα είναι πλήρες εργασιακό ωράριο καθημερινά, 

β. η διάθεσή τους στο κολυμβητήριο θα ισχύσει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 

γ. σε κάθε κολυμβητήριο θα αποσταλούν τρεις εκπαιδευτικοί με υποχρέωση την ενεργητική τους συμμετοχή μέσα στην πισίνα μαζί με τα παιδιά. δ.σε περίπτωση μη διεξαγωγής του μαθήματος για κάποιο διάστημα λόγω ιδιαιτέρων καιρικών ή άλλων συνθηκών, θα απασχολούνται  στις Ομάδες Φυσικής Αγωγής. 

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες μέχρι την έναρξη της διάθεσής τους. 

Διευκρινίζεται ότι, οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 θα διατεθούν μόνο στην περίπτωση που έχουν καλυφθεί πλήρως τα κενά στην εν λόγω ειδικότητα ΠΕ11 α) στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Π.Ε. ή Δ.Ε. στην οποία υπηρετούν, β) στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Ε. ή Π.Ε. της άλλης βαθμίδας. 

Την πλήρη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 στις σχολικές μονάδες των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των δύο βαθμίδων Π.Ε. και Δ.Ε. βεβαιώνουν εγγράφως προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης οι Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. αντίστοιχα. Η διάθεση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 υλοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.  

 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία των εκπαιδευτικών και το κολυμβητήριο προτίμησής τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση physgram@minedu.gov.gr μέχρι 26-09-2016.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα