Συντακτης: Γιώργος Τσαντίκος
Δημοσιευση: 22-05-2020, 10:23
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Με το νέο νόμο, το Υπουργείο Παιδείας αφαίρεσε και το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) των πανεπιστημίων από το εκλεκτορικό σώμα ανάδειξης των πρυτανικών αρχών, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο την πρόσβαση της ακαδημαϊκής κοινότητας στη συμμετοχή της στα κοινά.

Τώρα, ένας βουλευτής της κυβέρνησης, ο Γιώργος Αμυράς, μεταφέρει (ακόμα ένα) αίτημα στη Βουλή, αυτό της  «Πρωτοβουλίας Διδακτόρων ΕΔΙΠ», ζητώντας να «εξελίσσονται ιεραρχικά οι διδάκτορες-μέλη ΕΔΙΠ».

Η Πρωτοβουλία διαπιστώνει «ακαδημαϊκή ασυμμετρία» στην υπάρχουσα κατάσταση και  συγκρίνεται με «καθηγητές εφαρμογών των πρώην Τ.Ε.Ι. με πτυχίο ή μεταπτυχιακό γίνονται άμεσα και χωρίς κρίση λέκτορες εφαρμογών με δικαίωμα εξέλιξης, όταν αποκτήσουν διδακτορικό». Σημειώνεται ότι δεν αποτελεί κάποιο συλλογικό όργανο του κλάδου.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα