Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 13-05-2022, 09:54
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με την ειδικότητα ΠΕ Γεωπόνων θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων (ανά την Επικράτεια) του οργανισμού.

Ανάμεσα στις προσλήψεις, είναι και το υποκατάστημα ΕΛ.ΓΑ Ιωαννίνων

Η προθεσμία υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα, 13 Μαΐου και εκπνέει τη Δευτέρα, 23 Μαΐου με τους υποψηφίους να καλούνται να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και θα περιλαμβάνουν τους πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα