1 Νοεμβρίου: διαγωνισμός για το νέο Δημαρχείο

Εικόνα του άρθρου 1 Νοεμβρίου: διαγωνισμός για το νέο Δημαρχείο
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Βαρβάρα Αγγέλη
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/09/2022, 15:56

Την 1η Νοεμβρίου, θα γίνει η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου που φέρει τον επίσημο τίτλο «Κατασκευή διοικητικού κέντρου με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Δομπόλη», με προϋπολογισμό 12,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την αποκατάσταση του κτιρίου του παλιού Πανεπιστημίου, στην οδό Δομπόλη, όπου θα γίνει το νέο Δημαρχείο.

Μια πολιτική επιλογή της δημοτικής αρχής Ιωαννίνων για την οποία έχουν καταγραφεί σοβαρές ενστάσεις και προβληματισμοί τα δύο τελευταία χρόνια, χωρίς την ουσία να συζητηθεί επαρκώς η παρέμβαση αυτή.

Τον Ιούλιο, το έργο αυτό εντάχθηκε στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με την υποσημείωση: «…με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης ώστε κατόπιν να ενταχθεί στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος». Για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, δηλαδή, αναμένεται ή προσδοκάται η ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ. «Δέσμευση δε της Γενικής Γραμματείας όπως αναφέρεται και στην απόφαση είναι να ακολουθήσει μεταφορά του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» όπως έχει αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος.

Τον Αύγουστο, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους δημοπράτησης του νέου διοικητικού κέντρου, όπως αποκαλεί το νέο Δημαρχείο η δημοτική αρχή Ιωαννίνων.

Το έργο θα γίνει με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Για τη μελέτη έχει υπολογιστεί ένα ποσό 400.000 ευρώ στον συνολικό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, το έργο της αναβάθμισης του κτιρίου της Δομπόλη, περιλαμβάνει: ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου, ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, πλήρης αναδιαμόρφωση των όψεων του κτιρίου και πλήρης ανακατασκευή. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 400 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και την αρχιτεκτονική προμελέτη, από τα 6.000 τ.μ. (συν 500 τ.μ. οι διάδρομοι) του κτιριακού συγκροτήματος, για χρήσεις τέχνης και πολιτισμού προορίζονται μόλις τα 700 τ.μ. Πρόκειται για τις δύο μεγάλες αίθουσες (η μία ήταν το αμφιθέατρο) που βρίσκονται αριστερά από την κεντρική είσοδο του κτιριακού συγκροτήματος – μία 400 τ.μ η οποία ορίζεται ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μία 300 τ.μ. που ορίζεται ως χώρος προβολής μουσειακών εκθεμάτων. Και οι δύο χώροι, όπως σημειώνεται, σχετίζονται με δράσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα υπόλοιπα 5.300 τ.μ. προορίζονται για Δημαρχείο. Σύμφωνα με την προμελέτη, σε αυτά τα 5.700 τ.μ. θα στεγαστούν το Γραφείο του Δημάρχου και οι υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας σε αυτόν (τμήμα εσωτερικού ελέγχου, γενικός γραμματέας, σύμβουλοι κ.λπ.), οι διοικητικές, οι οικονομικές και οι τεχνικές υπηρεσίες, η Πολεοδομία, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Προγραμματισμού, η Διεύθυνση Παιδείας και οι Σχολικές Επιτροπές, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ο ΟΚΠΑΠΑ.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Ντοτη3