Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 17-12-2016, 12:25
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο και της Τράπεζας της Ελλάδος μπήκαν οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», οι οποίοι και φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης στη συνεχή επιδείνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την Ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική 2016 κατηγορία εντάσσεται η μία στις έξι επιχειρήσεις, και εντοπίζεται κυρίως σε κλάδους που σχετίζονται με τις κατασκευές και την αγορά ακινήτων, αλλά και σε εκείνους της βιομηχανίας, των πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους και, παραδόξως, κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μετατραπούν σε κακοπληρωτές.

Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις έχουν 30% μεγαλύτερη πιθανότητα από τις μικρού ή μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις να γίνουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, ενώ μεταξύ επιχειρήσεων που αθετούν τις δανειακές τους υποχρεώσεις εκείνες που εμφανίζουν υψηλή κερδοφορία εμφανίζουν κατά 62% αυξημένη πιθανότητα στρατηγικής αθέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Η συνειδητή επιλογή ενός δανειολήπτη να μην εξοφλήσει κάποιες από τις υποχρεώσεις του ενώ μπορεί, προκειμένου να κατευθύνει τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε άλλες δραστηριότητες (κατανάλωση, επένδυση, αποταμίευση κ.λπ.), αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση, αποτελεί παράγοντα των υψηλών επισφαλειών των τραπεζών, «συνεπικουρώντας» τον βασικό παράγοντα της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης.

Η συνεχής χειροτέρευση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών έχει ως αποτέλεσμα ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των τραπεζικών δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα να είναι ελαφρώς χαμηλότερος εκείνου της Κύπρου και ο δεύτερος υψηλότερος στην Ευρώπη.

Ενδεικτικά για τα επιχειρηματικά δάνεια, ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων εκτοξεύθηκε από επίπεδα κάτω του 10% μέχρι και το 2010 σε 31,1% στο τέλος του 2015. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016, το αντίστοιχο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών ανοιγμάτων την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε σε 44,7%.

Οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές» αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο μετά την κρίση του 2007. Η σχετική βιβλιογραφία αυξήθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια με έναυσμα την πληθώρα των περιπτώσεων, ιδίως στις ΗΠΑ, όπου οι δανειολήπτες συνειδητά επέλεγαν να μην αποπληρώνουν τα στεγαστικά τους δάνεια όταν η αξία του ακινήτου τους έπεφτε κάτω από την αξία του δανείου ή από μία σειρά δανειακών υποχρεώσεων (π.χ. δάνειο αυτοκινήτου, καταναλωτικό δάνειο) επέλεγαν συνειδητά ποιες να εξυπηρετήσουν και ποιες όχι. 

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα