Συντακτης: Βαρβάρα Αγγέλη
Δημοσιευση: 3-03-2021, 16:21
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στο αρχείο τέθηκε από τον Συνήγορο του Πολίτη η αναφορά που είχε κατατεθεί από τη νομική εκπρόσωπο κατοίκων σχετικά με τη νομιμότητα του έργου κατασκευής της οδού Στ. Νιάρχου, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και το συνολικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό της.  

Την ανακοίνωση αυτή έκανε η Περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου στην οδό Στ. Νιάρχου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Συνήγορος του Πολίτη επικαλείται την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου και της ειδικής πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου που χαρακτήριζαν το έργο «ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας». Βάσει αυτών των αποφάσεων, εκδόθηκε και η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων το 2018 για τις απαλλοτριώσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου παραθέτει και ένα απόσπασμα του εγγράφου του Συνηγόρου του Πολίτη: ««Καταλήγοντας από την ως άνω απόφαση του ΣτΕ, πηγάζει δεδικασμένο, που ισχύει για κάθε διοικητική αρχή και το οποίο καταλαμβάνει και τα διοικητικής φύσεως ζητήματα που κρίθηκαν και διατυπώνονται στην αιτιολογία της απόφασης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για τους ανωτέρω λόγους, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι έχει εξαντλήσει το περιθώριο της διαμεσολαβητικής του παρέμβασης στο ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της αναφοράς σας, η οποία δια του παρόντος αρχειοθετείται».

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
Εγνατία πίσω