Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 5-06-2019, 13:44
ΕΛΛΑΔΑ

Οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές στο Συνήγορο του Καταναλωτή ήταν και το 2018 οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες - ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η ενέργεια - ύδρευση. Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2018 στον Πρόεδρο της Βουλής.

Όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην Έκθεση, το σύνολο των εμπορικών κλάδων, εκτός των υπηρεσιών υγείας, παρουσίασε αύξηση του αριθμού των αναφορών το 2018 σε σχέση με το 2017, με τη σημαντικότερη αύξηση να σημειώνεται στους κλάδους των Υπηρεσιών μεταφορών (46,1%), των υπηρεσιών αναψυχής (26,8% ), της ενέργειας -ύδρευσης (19,9% ) και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (16,7%). Οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές ήταν και το 2018 οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες -ταχυδρομικές υπηρεσίες, τα καταναλωτικά αγαθά, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η ενέργεια-ύδρευση.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέβαλε στην αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών και με τις αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις, είτε προληπτικού είτε κατασταλτικού χαρακτήρα, που πραγματοποίησε σε μια σειρά ζητημάτων, όπου οι θιγόμενοι ήταν πολλοί και η συνολική διευθέτησή τους απαιτούσε οριζόντια αντιμετώπιση.

Μεταξύ αυτών, σημαντικότερες ήταν οι δημόσιες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από παρόχους υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης με υποτιθέμενες δωροεπιταγές για αγορές από γνωστές αλυσίδες super market, για την απόσυρση της επιβάρυνσης των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης ρεύματος της ΔΕΗ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών από τους προμηθευτές στους τομείς της αγοράς ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, αλλά και για την ταχύτερη αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές δικτύων ενέργειας και σταθερής τηλεφωνίας στις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

Σε επίπεδο νομοθετικών παρεμβάσεων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή επανέφερε το ζήτημα για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών (ν. 3758/2009). 

Ακόμη, υπογράμμισε την αναγκαιότητα επανεξέτασης και αποσαφήνισης ορισμένων ρυθμίσεων του νέου Κανονισμού Γενικών Αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ. , η οποία φαίνεται και από τα υψηλά ποσοστά αναφορών στον συγκεκριμένο κλάδο. 

Επιπλέον, ανέδειξε και την απαίτηση για τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή της νομοθεσίας στην απελευθερωμένη αγορά της ενέργειας, η οποία εμφανίζει προβληματικά φαινόμενα που σχετίζονται, ιδίως, με την ορθή προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την παράδοση της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2018 από τον Λευτέρη Ζαγορίτη, στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση. (©Βουλή/Φρόσω Κανελλίδου)

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
espa