πλαισιο πισω tc1

Συμβουλευτική σε πρόσφυγες και μετανάστες

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/06/2022, 00:06

Το πιλοτικό πρόγραμμα «+Εργασία» στο πλαίσιο του έργου «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για Πόλεις Ενσωμάτωσης (EPIC)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, υλοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ένταξης των προσφύγων, αιτούντων άσυλο και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην αντιμετώπιση διοικητικών (ή άλλων) εμποδίων που δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Υπεύθυνος διαχείρισης του Πιλοτικού Προγράμματος «+Εργασία» είναι η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών (Αβέρωφ 6). Το πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 μηνών (Απρίλιος-Νοέμβριος 2022) φιλοξενείται στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία» (Ακαδημίας 14), προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων των ωφελούμενων, δια της παροχής υπηρεσιών μετάφρασης (Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβικά, Φαρσί) από το προσωπικό του Κέντρου, αλλά και συμβουλευτικής υποστήριξης σε φοροτεχνικά, λογιστικά και εργασιακά ζητήματα από τους εξειδικευμένους συμβούλους του έργου EPIC.

Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι του Πιλοτικού Προγράμματος «+Εργασία» μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο τηλ. 2651 313653, στο email: epicioannina@gmail.com ή στο Διαπολιτισμικό Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία».

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back Ντοτη3