πλαισιο πισω tc1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣτΕ: Τα ακίνητα από χρησικτησία δεν φορολογούνται

Εικόνα του άρθρου ΣτΕ: Τα ακίνητα από χρησικτησία δεν φορολογούνται
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Κύριος Τύπος
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/03/2017, 12:01
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα ακίνητα που προέρχονται από χρησικτησία δεν φορολογούνται για την απόκτησή τους, ούτε επέρχεται προσαύξηση του φορολογητέου εισοδήματος, αλλά ούτε και η κυριότητά τους αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του Β' Τμήματός του έκρινε ότι τα ακίνητα που αποκτώνται από χρησικτησία, δηλαδή μετά από ακώλυτη χρήση επί 20ετίας τουλάχιστον δεν υπόκεινται σε φορολογία για την απόκτησή τους.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκανε δεκτή προσφυγή ζευγαριού και αναίρεσε απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου που επέβαλε φόρους και πρόστιμα ύψους 547.831,62 ευρώ για ακίνητο που είχε αποκτηθεί με χρησικτησία. 

Το ΣτΕ στην απόφασή του παραπέμπει στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τον οποίο το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά του ακινήτου.

Σε περίπτωση «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το πιο πάνω τεκμήριο (σ.σ.: φορολογητέου εισοδήματος) δεν εφαρμόζεται», αναφέρει η απόφαση του ΣτΕ.

Αντίθετα, το διοικητικό εφετείο είχε κρίνει ότι θεωρείται αγορά ακινήτου και η περίπτωση μεταγραφής ακινήτου με δικαστική απόφαση βάσει της οποίας αναγνωρίζεται η κυριότητα ακινήτου λόγω της συμπλήρωσης των όρων χρησικτησίας.

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
δεη πισω Μαννι πισω dodoni back