Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 15-10-2021, 13:17
ΜΙΚΡΑ & ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενημερώνει για το πλαφόν τιμώνcovid tests που προβλέπει η υπουργική απόφαση του Σεπτεμβρίου με ανώτατες τιμές τα 10 για rapid, 20 ευρώ ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και 40 ευρώ ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών.

Η ΕΑ σημειώνει πάντως ότι σε φαρμακεία και οποιοδήποτε άλλο σημείο διενέργειας rapid, το τεστ μπορεί να πραγματοποιείται σε χαμηλότερες τιμές και κατ’ ανώτατο όριο στις προαναφερθείσες. «Συνεπώς, όσοι επαγγελματίες έχουν την δυνατότητα να διενεργούν τα εν λόγω tests ανίχνευσης του κορωνοϊού ή αντιγόνου του κορωνοϊού, είναι απολύτως ελεύθεροι να τιμολογούν στην τιμή που εκείνοι επιλέγουν από μόνοι τους» με ανώτατο όριο την τιμή της υπουργικής απόφασης.

Η ουσιαστική αφορμή για την ανακοίνωση είναι η ανάρτηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου από 1η Οκτωβρίου, μετά από σύσταση της επιτροπής, ότι οι τιμές είναι ανώτατες και όχι ορισμένες.

Επομένως, όπως τονίζει η επιτροπή, «οποιαδήποτε παρέμβαση από επαγγελματικούς φορείς/ενώσεις ή/και συνεννοήσεις μεταξύ επαγγελματιών, με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε έκταση και βαθμό, καθώς και σε οποιοδήποτε μέρος της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες έχουν ως σκοπό την από κοινού συμφωνία ή/και την επιβολή της τιμολόγησης των εν λόγω test ανίχνευσης στο ανώτατο (ή άλλο) όριο, θεωρούνται ως ιδιαίτερης σοβαρότητας παραβιάσεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τον ελεύθερο ανταγωνισμό».

Τέλος, καλεί πολίτες και επαγγελματίες να αναφέρουν σχετικές περιπτώσεις που πέφτουν στην αντίληψή τους στη διεύθυνση https://www.epant.gr/digital/whistleblowing.html

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα
solidus espa