Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 20-12-2018, 14:20
ΕΛΛΑΔΑ


Το τριετές πρόγραμμα 15.000 μόνιμων διορισμών στην εκπαίδευση (4.500 το 2019 στην Ειδική Αγωγή, 5.250 το 2020 και 5.250 το 2021 για τις ανάγκες και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης συνολικά), θα εφαρμοστεί ως εξής:

Γενικά χαρακτηριστικά της πρότασης

 

την προκήρυξη και ευθύνη της διαδικασίας αναλαμβάνει το ΑΣΕΠ με σύστημα μοριοδότησης κριτηρίων μέσω προκήρυξης κάθε 2 χρόνια,

οι προβλέψεις του ν. 3848/2010 και του γραπτού διαγωνισμού καταργούνται,

τίθεται σε ισχύ ενιαίο σύστημα μοριοδότησης για μόνιμους και αναπληρωτές,

συντάσσεται ενιαίος πίνακας που θα χρησιμοποιείται τόσο για τον διορισμό μονίμων όσο και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών,

προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής Επάρκειας όσων εκπαιδευτικών δεν τη διαθέτουν.

Κριτήρια:

  • προϋπηρεσία αναπληρωτών έως και τους 120 μήνες,
  • ακαδημαϊκά προσόντα,
  • κοινωνικά κριτήρια (τέκνα, αναπηρία).

Αποδίδεται  ίση βαρύτητα στην προϋπηρεσία και στα ακαδημαϊκά προσόντα:

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα 

Διδακτορικό δίπλωμα: 40 μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 20 μονάδες.

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 1 τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: 7 μονάδες

Δεύτερο πτυχίο: 16 μονάδες

Ο βαθμός του πτυχίου έως 21 μονάδες και ως εξής: για πτυχία με χαρακτηρισμό «Καλώς» 7 μονάδες, με χαρακτηρισμό «Λίαν Καλώς» 14 μονάδες και με χαρακτηρισμό «Άριστα» 21 μονάδες.

Γνώση 1 ξένης γλώσσας:

Άριστη γνώση: 8 μονάδες.

Πολύ καλή γνώση: 6 μονάδες.

Καλή γνώση: 4 μονάδες.

Σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων τίτλων μοριοδοτείται μόνο ο ανώτερος.

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου) :  4 μονάδες.

 Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από Α.Ε.Ι διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών: 4 μονάδες.

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από τα ακαδημαϊκά προσόντα είναι 120 μονάδες.

 

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

Μια μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και μέχρι τους 120 μήνες, 120 μονάδες.

 

Το ανώτατο συνολικό όριο μονάδων από προϋπηρεσία είναι 120 μονάδες.

 

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

Αριθμός τέκνων

Μόνιμη αναπηρία 67% και άνω του υποψηφίου, ή του/της συζύγου ή τέκνου

Επίσης, στην ίδια απόφαση υπάρχει η

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατάθεση εντός του Ιανουαρίου,  ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης του συνόλου των αναγκών στη σχολική στέγη για τη Δίχρονη Προσχολική Εκπαίδευση στο σύνολο της χώρας (περίπου 650 νέες αίθουσες Νηπιαγωγείου).

  1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Μειώνεται ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα από τους 25 στους 22 μαθητές, με σταδιακή εφαρμογή του μέτρου εκκινώντας από το σχολικό έτος 2019-2020 για το Νηπιαγωγείο και την Α΄ Δημοτικού.

Επίσης προβλέπεται η σταδιακή μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα σε 25 στα ημερήσια και σε 22 στα εσπερινά Λύκεια. Η μείωση θα αρχίσει από την Γ΄ Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα