Λυκ πίσω
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-LIFE

Pricescope: Συγκρίνετε τιμές τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων

Εικόνα του άρθρου Pricescope: Συγκρίνετε τιμές τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Γιώργος Πατέλης
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 29/11/2016, 15:00
ΕΠΙΣΤΗΜΗ-LIFE

Ως καταναλωτές, έρχεστε συχνά αντιμέτωποι με πληθώρα προσφορών διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αναζητάτε εκείνη την υπηρεσία που καλύπτει το μέγιστο των αναγκών σας στην καλύτερη δυνατή τιμή.

Το Pricescope, το Παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων, αποτελεί την ηλεκτρονική εφαρμογή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνετε και να αξιολογήσετε, με απλό και εύχρηστο τρόπο, λιανικές τιμές πακέτων/υπηρεσιών σε σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία και Διαδίκτυο, καθώς και στις υπηρεσίες ταχυμεταφορών για αποστολές εγγράφων και δεμάτων εντός και εκτός Ελλάδας.

Το Pricescope περιλαμβάνει περιγραφή προϊόντος και τιμολογιακά στοιχεία για περίπου 1.050 τηλεπικοινωνιακά προϊόντα έξι τηλεπικοινωνιακών παρόχων, ενώ αναζητά περισσότερους από 86.000 συνδυασμούς προϊόντων. 

Για τον τομέα ταχυμεταφορών, η πληροφόρηση αφορά χαρακτηριστικά και χρεώσεις για υπηρεσίες αποστολής εσωτερικού και εξωτερικού των 11 μεγαλύτερων ταχυδρομικών παρόχων. 

Τα στοιχεία καταχωρούνται και επικαιροποιούνται διαρκώς από τις εταιρίες κατά τρόπο ενιαίο και ομοιόμορφο, ώστε η μέθοδος αναζήτησης και συγκριτικής αξιολόγησης του Pricescope να είναι αντικειμενική και διαφανής.

Οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή, παρέχονται από τους ίδιους τους παρόχους, συλλέγονται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα και βρίσκονται στη διάθεσή σας σε ενιαία μορφή.

Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπορείτε να αναζητήσετε όλα τα εμπορικά διαθέσιμα τηλεπικοινωνιακά και ταχυδρομικά προϊόντα και να συγκρίνετε τις διαθέσιμες τιμές.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το Σύστημα παρακολούθησης τιμών τηλεπικοινωνιακών & ταχυδρομικών προϊόντων αποτελείται από δυο βασικά υποσυστήματα: το ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (Pricescope) και το ηλεκτρονικό Αποθετήριο τυποποιημένων τιμολογιακών στοιχείων.

Το υποσύστημα ηλεκτρονικό Αποθετήριο τυποποιημένων τιμολογιακών στοιχείων τηρείται στην ΕΕΤΤ και ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τους παρόχους με τα στοιχεία και τις λιανικές τιμές των προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών. Οι πάροχοι έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία των προϊόντων τους με συγκεκριμένο και ενιαίο τρόπο, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ.

Το υποσύστημα ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (Pricescope) παρέχει στους χρήστες, με ενιαίο και ενοποιημένο τρόπο, υπηρεσίες αναζήτησης και σύγκρισης στοιχείων και λιανικών τιμολογίων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών, ενώ αντλεί δεδομένα από το ηλεκτρονικό Αποθετήριο.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Τα βασικά εργαλεία που παρέχονται στο Pricescope είναι:

•Σύγκριση (λιανικών) τιμολογίων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών.

Η «Σύγκριση» είναι μία απλή διαδικασία που παρέχει τη δυνατότητα σύνθετης αναζήτησης. Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα ή και περισσότερα πεδία, καταγράφοντας τη χρήση για την οποία επιθυμείτε να συγκρίνετε προϊόντα. Σε κάθε σύγκριση, τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τα πεδία που επιλέγετε να συμπληρώσετε, αλλά και τα στοιχεία χρήσης που εισάγετε.

•Αναζήτηση και παρουσίαση όλων των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυμεταφορών.

Η «Αναζήτηση» δίνει τη δυνατότητα να αντλήσετε στοιχεία και πληροφορίες για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Δεν παρέχει τη δυνατότητα συγκρίσεων.

Το Pricescope θα το βρείτε στο διαδικτυακό τόπο https://www.pricescope.gr, ενώ η εφαρμογή είναι διαθέσιμη και σε λειτουργικό σύστημα iOS και Android

Το έργο Pricescope συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και εθνικούς πόρους (εθνική συμμετοχή).

ΣΧΟΛΙΑ
ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαννι πισω dodoni back