Συντακτης: κύριος Τύπος
Δημοσιευση: 13-10-2016, 18:47
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναλυτική εγκύκλιο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις φορολογικές αρχές προκειμένου μια οφειλή να χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η εγκύκλιος, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια και η οποία υπογράφεται από τον γ.γ Δημοσίων Εσόδων Γιώργο Πιτσιλή, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι για τον χαρακτηρισμό των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες για τον εντοπισμό των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης.

Επίσης, αναφέρεται ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης παύει εφεξής να αποτελεί προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό ληξιπρόθεσμης οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης. 

Επομένως δεν υφίσταται πλέον κώλυμα για την πρόοδο της διαδικασίας διάκρισης οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης στις περιπτώσεις που ο οφειλέτης τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και δεν έχει ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία εκκαθάρισης λόγω μη διορισμού εκκαθαριστή ή μη αντικατάστασης παραιτηθέντος εκκαθαριστή, εφόσον βέβαια, συντρέχουν σε κάθε περίπτωση όλες οι λοιπές γενικής ισχύος προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό μιας ληξιπρόθεσμης οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης.

200 λέξεις απομένουν.
σχετικα αρθρα